strona 2

dowiedz się więcej

O nas

 • Zlokalizowana w Krakowie szkoła K&K School of English ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego oraz ugruntowaną pozycję na rynku szkół językowych – działa nieprzerwanie 30 lat.
 • Została założona w 1991 roku przez Barbarę i Marka Kokosińskich – absolwentów filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – i jest ciągle przez nich prowadzona. Od początku działalności stawia na wysoką jakość nauczania.
 • Solidność i rzetelność kursów języka angielskiego prowadzonych przez K&K potwierdzona została prestiżowym znakiem jakości Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE (www.pase.pl).
 • Szkoła jest także partnerem British Council w ramach programu Addvantage.
 • Oferuje pełny zakres kursów języka angielskiego, stworzonych w oparciu o odpowiednio przygotowane programy nauczania.
 • K&K School of English zapewnia ciągłość nauki słuchaczy – od poziomu dla początkujących (Beginner/A1), aż do poziomu dla zaawansowanych (Post Proficiency/C2).
 • Oprócz kursów ogólnych (General English) dla wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych), dla uczniów prowadzone są kursy skutecznie przygotowujące do egzaminów maturalnych, ósmoklasisy a także innych, w zależności od zainteresowania słuchaczy. Szkoła oferuje również kursy Business English oraz szkolenia językowe dla firm.
 • Każdy słuchacz traktowany jest w sposób indywidualny, a poziom, grupa oraz rodzaj zajęć dostosowane są do jego potrzeb.
 • K&K School of English organizuje intensywne kursy języka angielskiego w okresie letnim w Krakowie.
 • Organizuje próbne egzaminy Cambridge ESOL (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency), maturalne, ósmoklasisty, oraz inne, w zależności od zainteresowania słuchaczy.
 • Oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe, uzupełniających tok nauki języka angielskiego: dyżury językowe lektorów, dostęp do bogatej mediateki oraz próbne egzaminy.
 • Promuje kulturę krajów angielskiego obszaru językowego.
 • K&K School of English proponuje atrakcyjny system zniżek dla słuchaczy.
 • Od września 2013 roku szkoła oferuje także kursy języka hiszpańskiego, prowadzone w Krakowie przez absolwentów filologii hiszpańskiej oraz native speakerów.
 • Established in 1991 by Barbara Kokosińska and Marek Kokosiński, M.A. graduates from the Department of English at the Jagiellonian University, K&K School of English is  a school with experience and a well-earned reputation due to high quality tuition, reliability and commitment.
 • The school possesses the quality label granted by PASE – Polish Association for Standards in Language Education (www.pase.pl).
 • The school is a member of the British Council Exams Partnership Programme Addvantage.
 •  It offers a full range of courses: General English from  Beginner/A1 to  Post Proficiency/C2 for  all age groups (children, young learners, young adults and adults); courses preparing for various examinations: Cambridge (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, IELTS), matura, eighth grade exam and others – depending on demand; Business English courses; in-company linguistic services.
 • K&K School of English runs  intensive summer courses in Cracow.
 • All courses run by K&K School of English follow  thoroughly devised syllabuses for respective levels and age groups.
 • Effective preparation for  Cambridge Examinations (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency), matura, eighth grade exam and other examinations is also a trademark of the school.
 • The school organises Cambridge (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency), matura, eighth grade exam and other mock examinations depending on demand.
 • The school offers a free-of-charge additional classes, which are open to  all  students. These include linguistic emergency sessions, media library and mock exams.
 • Each student is approached with  appropriate care and  guidance  aimed  at meeting  their  individual  needs.
 • K&K School of English introduces a wide range of discounts for students.
 • The school promotes the culture of English speaking countries.
 • An equally important recommendation for K&K School of English is the fact that the majority of its students decide to stay with the school for many years.
 •  
 • From September 2013 the school also offers Spanish language courses.

Stypendia dla najlepszych

 • Od 2003 roku K&K School of English przyznaje 2 stypendia semestralne (zwolnienie z opłat za naukę) dla bardzo dobrych słuchaczy.
 • Kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów to: wyniki w nauce, punktualność, frekwencja oraz aktywność na zajęciach.
 • Kandydaci do stypendiów proponowani są przez lektorów uczących poszczególne grupy.
 • Ostateczna decyzja o przyznaniu stypendiów podejmowana jest przez dyrekcję szkoły i zespół lektorów na zebraniu kończącym semestr.

Zapisz się już dziś!