AKTUALNOŚCI

Uprzejmie informujemy, iż
w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną
zajęcia do Świąt Wielkanocnych
zostają zawieszone.

Lekcje zarówno z języka angielskiego jak i hiszpańskiego zostaną odrobione.
Szczegółowe informacje będziemy wysyłać państwu mailem.

kreseczka

Uprzejmie informujemy, iż
w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną
biuro K&K School of English
działa tylko online.
Kontakt pod numerami telefonów 12 6447827, 501 463 724
oraz mailem biurokandk@gmail.com

kreseczka

Uprzejmie informujemy, iż w internetowym losowaniu nagród
wylosowane zostały następujące numery
JĘZYK ANGIELSKI: 290, 165, 7, 31, 66, 200, 77, 241, 22
JĘZYK HISZPAŃSKI: 7, 10
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy na kolejne losowanie.

kreseczka

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż decyzją dyrekcji szkoły
oraz zespołu lektorów K&K School of English
stypendia na II semestr 2019/2020 otrzymują
Katarzyna Ludwa i Jędrzej Miryński
Przy przyznawaniu stypendiów brane są pod uwagę
następujące kryteria: wyniki w nauce, frekwencja, punktualność,
aktywność na zajęciach oraz kultura osobista.
Gratulujemy!

kreseczka

¡Hola!, Znasz już angielski?
Chcesz uczyć się drugiego języka?
Planujesz podróże?
Polecamy hiszpański z K&K School of English.
Język hiszpański jest jednym z najczęściej używanych języków,
nie tylko w krajach hiszpańskojęzycznych,
a jego popularność rośnie z roku na rok.
Skorzystaj z okazji i ucz się z nami języka hiszpańskiego. kreseczka

Znak jakości PASE dla K&K School of English po raz trzeci ! Z wielką przyjemnością informujemy, iż w wyniku inspekcji przeprowadzonej w dniu 3 kwietnia 2017 roku K&K School of English po raz kolejny otrzymała znak jakości PASE (Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych). Inspektorzy PASE ocenili wszystkie obszary działalności szkoły, zwracając szczególną uwagę na jakość nauczania
i przyznali jej 93 punkty na 100 możliwych do zdobycia.
 W raporcie końcowym inspektorzy podkreślili wysoką jakość nauczania, profesjonalizm lektorów, w tym ich kwalifikacje językowe, oraz przyjazne podejście
do słuchacza; wysoko ocenili także nadzór metodyczny sprawowany przez dyrekcję szkoły. Oceniając poziom obsługi klienta, inspektorzy podkreślili rzetelność i kompetencje pracowników administracji, jak również
ich troskę i dbałość o potrzeby klientów. W raporcie końcowym inspektorzy podkreślili również profesjonalizm w zarządzaniu szkołą jak i etyczność jej działań, w tym w zakresie informacji i reklamy. Wszystkim, którzy wybrali naukę w K&K School of English, serdecznie dziękujemy. Otrzymanie znaku jakości PASE jest
dla nas powodem do dumy i satysfakcji i jednocześnie zobowiązuje nas do utrzymania wysokich standardów w kolejnych latach pracy.

Dyrekcja K&K School of English

They tell us we are good.We hope to be great!

K&K School of English otrzymuje znak jakości PASE po raz trzeci z rzędu. Certyfikat odbiera dyrektor szkoły Marek Kokosiński.

Excellence comes with experience.

Profesor Michael Swan „with very hot wishes” dla K&K School of English.kreseczkaUprzejmie informujemy naszych słuchaczy, iż Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych promuje nową stronę internetową http://szkoly.pase.pl/ gdzie znajdą państwo informacje dotyczące szkół za znakiem jakości PASE oraz Poradnik Językowy dla Rodziców, czyli zbiór porad jak dokonać wyboru sprawdzonej szkoły językowej oraz praktyczne wskazówki dla rodziców dotyczące wspierania dzieci w nauce języka obcego. Poradnik w wersji papierowej jest dostępny w biurze naszej szkoły.

Wraz ze zmianą systemu edukacyjnego wielu rodziców i uczniów zadaje sobie pytania na temat tego, jak wyglądają egzaminy na koniec ósmej klasy podstawówki. Czy egzamin z angielskiego również obejmą zmiany? Kiedy uczniowie piszą test z angielskiego? Czy można go nie zdać? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin z języka angielskiego jest zdawany w ostatnim, trzecim dniu całej sesji egzaminacyjnej. Przeprowadza się go jedynie w formie pisemnej. Zadania są ustalone na poziomie A2/A2+. W sumie może ich być od 45 do 55, a na ich rozwiązanie uczniowie mają 45 minut.

Z czego składa się egzamin?

Egzamin ósmoklasisty sprawdza podstawowe kompetencje językowe, w tym rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość funkcji i środków językowych oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Pytania mogą mieć formę zamkniętą – wybór wielokrotny i dobieranie poszczególnych elementów – lub też otwartą w postaci klasycznej albo tekstu z lukami do wypełnienia. Uczniowie muszą zatem przygotować się na udzielanie odpowiedzi w różnorakiej formie.

Jaka wiedza jest wymagana?

Zakres materiału odpowiada temu, co uczniowie powinni opanować w ciągu ośmiu lat nauki. Jeśli chodzi o czasy gramatyczne, to na tym teście jest wymagana znajomość siedmiu czasów (teraźniejszych i przeszłych w formie Simple, Continuous i Perfect oraz czasu Future Simple) i trzech konstrukcji: „be going to”, „have to” oraz „would like to”. Do tego uczeń powinien znać czasowniki modalne i posiłkowe oraz odmianę czasowników regularnych i nieregularnych. W zakresie rzeczowników niezbędna jest znajomość policzalnych i niepoliczalnych rzeczowników, umiejętność tworzenia liczby mnogiej nieregularnej oraz formy dzierżawczej. Egzamin może również sprawdzać znajomość rzeczowników złożonych.

Przedimki, zaimki, przymiotniki i przyimki

W teście na pewno pojawią się zadania sprawdzające wiedzę z zakresu przedimków – określonych, nieokreślonych oraz przedimka zerowego, kiedy to nie jest on stosowany. Trzeba również dobrze opanować wiedzę z zakresu zaimków, zwłaszcza w formie podmiotu i dopełnienia oraz występujących jako dzierżawcze, zwrotne, wskazujące i pytające. Jeśli chodzi o przymiotniki, to najważniejsza jest wiedza z zakresu ich stopniowania, w tym również w nieregularnej formie. Uczniowie muszą również znać przyimki, zwłaszcza te wyrażające miejsce, kierunek, czas, sposób lub występujące z określonymi czasownikami.

Nasza szkoła prowadzi także specjalne kursy przed egzaminem ósmoklasisty. Doświadczeni lektorzy doskonale wiedzą, na co zwrócić uwagę, by skutecznie przygotować kursantów do testów. Sprawdź pełną ofertą na stronie https://www.kandk.edu.pl/angielski-oferta/.

Kiedy znajomość ogólnego angielskiego powoli staje się standardem, coraz więcej osób decyduje się na naukę jego konkretnej odmiany, jaką jest angielski biznesowy. Umiejętność posługiwania się tą odmianą angielskiego jest szczególnie doceniania w firmach, które współpracują z zagranicznymi klientami. Czy Business English jest trudny w opanowaniu? Przyjrzymy się wszystkim za i przeciw.

Trudniejsze słownictwo

Angielski biznesowy to odmiana angielskiego dopasowana do realiów i wymagań, jakie obowiązują w biurze oraz podczas oficjalnych sytuacji, na przykład spotkania z klientem czy prezentacji danego projektu. Poznanie wersji biznesowej wymaga oczywiście znajomości angielskiego ogólnego. Inaczej jednak wygląda taki kurs dla pracowników koncernu farmaceutycznego, a inaczej dla osób pracujących w kancelarii prawniczej. Wyzwanie dla uczniów może stanowić specyficzne słownictwo, najczęściej ściśle związane z ich branżą zawodową. Do tego w angielskim biznesowym występują pewne utarte zwroty, których należy nauczyć się na pamięć. Należy jednak pamiętać o tym, że taka inwestycja na pewno się zwróci, jako że słownictwo będzie przydatne podczas rozmów z klientami.

Dlaczego to prawie jak nauka angielskiego?

Nieco bardziej specyficzne słownictwo wydaje się tak naprawdę jedyną większą trudnością, jaką można napotkać podczas nauki angielskiego w odmianie biznesowej. Pozostałe umiejętności nie odbiegają tak naprawdę od standardowego sposobu przyswajania języka. Należy zatem skupić się na zapamiętywaniu całych zdań lub fraz i na jak najczęstszym powtarzaniu materiału. Do tego warto korzystać z rozmaitych źródeł wiedzy, w tym z podręczników oraz anglojęzycznej prasy, telewizji czy radia. Pomocne okazuje się słuchanie przemówień oraz wystąpień o tematyce zbliżonej do naszego profilu zawodowego. Rozwiązaniem może być również zapisanie się na kurs specjalistyczny prowadzony po angielsku.

Nauka Business English – wsparcie ekspertów

Jedną z najczęstszych usług, jakie oferują szkoły językowe, jest właśnie nauka angielskiego biznesowego. Z oferty korzystają przede wszystkim firmy, które chcą zainwestować w wiedzę swoich pracowników. Z takiego kursu można jednak skorzystać również indywidualnie. Najlepiej zdecydować się na ofertę sprawdzonej szkoły językowej, w której pracują dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem. Warto wcześniej zapoznać się z opiniami na temat sposobu prowadzenia kursów w danej szkole.