Co jest najtrudniejsze w nauce angielskiego?

Język angielski sprawia Polakom niemałe trudności. Pochodzi z zupełnie innej rodziny językowej niż nasza ojczysta mowa. Do tego nawet native speakerzy oceniają angielską gramatykę oraz wymowę za niezwykle skomplikowaną. Jakie aspekty tego najpopularniejszego języka obcego są najbardziej uciążliwe podczas nauki?

Przede wszystkim – wymowa

Właściwa wymowa to jeden z najważniejszych aspektów dobrej znajomości języka. Wszystko przez to, że od niej właśnie zależy sprawna komunikacja. Jednak w języku angielskim dość trudno ustalić spójne zasady artykulacji, które dałoby się odnieść do wszystkich słów. Pod uwagę trzeba wziąć różnorodność angielskich dialektów. Tak naprawdę niewielu Brytyjczyków stosuje się do standardów Received Pronunciation, czyli wersji angielskiego, która jest uznawana za najbardziej poprawną. Powoduje to dodatkowe problemy komunikacyjne podczas rozmowy z native speakerami. Trudności w nauce wymowy są również spowodowane tym, że wiele angielskich fonemów po prostu nie występuje w języku polskim.

Problemy z gramatyką

W języku polskim istnieją trzy czasy gramatyczne – przeszły, teraźniejszy i przyszły. W języku angielskim istnieją tylko dwa czasy gramatyczne, które opisują przeszłość i teraźniejszość. Do wyrażania przyszłości stosowane są konstrukcje z czasownikiem modalnym will. Jednak język angielski posiada aż cztery aspekty: simple, continuous, perfect i perfect continuous. Przy ich użyciu można wyrazić sposób, w jaki dana czynność była, jest lub będzie wykonywana. Jako że w języku polskim występują tylko dwa aspekty – dokonany i niedokonany – to użycie angielskich odpowiedników może być kłopotliwe. Angielski zawiera również pięć trybów – oznajmujący, rozkazujący, warunkowy, podkreślający i łączący – czyli o jeden więcej niż język polski.

Obszerne słownictwo i wieloznaczność

Język angielski posiada niezwykle bogaty leksykon. Statystyki podają różne liczby, jednak spokojnie można założyć, że zawiera on co najmniej 200 tysięcy słów. Do tego wiele z nich posiada zupełnie odmienne znaczenie w zależności od kontekstu. Dotyczy to zwłaszcza najpopularniejszych czasowników, które wyrażają coś zupełnie innego w zależności od tego, z jakim przyimkiem są użyte. Warto również wspomnieć o wieloznaczności niektórych słówek. Taka relatywność pozwala tworzyć naprawdę udane gry słowne, jednak osoby uczące się angielskiego czasami czują się zdezorientowane.

W pokonaniu nawet największych trudności podczas nauki języka obcego pomoże kurs w dobrej szkole językowej, w której można liczyć na wsparcie doświadczonych lektorów. Sprawdź naszą ofertę na: https://www.kandk.edu.pl/angielski-oferta/.