KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KRAKOWIE – OFERTA

Zlokalizowana w Krakowie szkoła K&K School of English oferuje:

 • pełny zakres kursów ogólnych języka angielskiego (General English)
  dla wszystkich grup wiekowych – dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • kursy przygotowujące do egzaminów językowych Cambridge ESOL (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, IELTS, Young Learners) oraz innych
 • kursy przygotowujące do matury
 • kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
 • kursy konwersacyjne
 • kursy dla firm i instytucji
 • kursy Business English
 • inne kursy, organizowane w zależności od zainteresowania słuchaczy
 • naukę języka angielskiego podczas lekcji indywidualnych w szkole
 • intensywne kursy wakacyjne w Krakowie
 • od 2013 roku szkoła oferuje również kursy języka hiszpańskiego

Nauka języka angielskiego w Krakowie z K&K School of English

STRUKTURA PROGRAMOWA ORAZ POZIOMY ZAAWANSOWANIA
KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W K&K SCHOOL OF ENGLISH W KRAKOWIE

KURSY OGÓLNE I EGZAMINACYJNE DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH

Kursy językowe dla dzieci młodszych (Young Children) w wieku 6-9 lat

 • kursy organizowane są od poziomu wprowadzającego (Introductory/0) do poziomu podstawowego (Elementary/A2)
 • każdy z kursów obejmuje 60 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego
 • rok nauki podzielony jest na dwa semestry
 • każdy semestr obejmuje 30 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się w systemie 2 godziny lekcyjne w tygodniu

Kursy językowe dla dzieci starszych (Children) w wieku 9-13 lat

 • kursy organizowane są od poziomu dla początkujących (Beginner/Pre-A1) do poziomu średniozaawansowanego (Intermediate/B1)
 • każdy z kursów obejmuje 60 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego
 • rok nauki podzielony jest na dwa semestry
 • każdy semestr obejmuje 30 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się w systemie 2 godziny lekcyjne w tygodniu

Kursy językowe dla młodzieży (Young Learners) w wieku 13-16 lat

  • kursy organizowane są od poziomu dla początkujących (Beginner/Pre-A1) do poziomu zaawansowanego (Advanced/C1)
  • każdy z kursów (z wyjątkiem kursu B2 First Practice*) obejmuje 120 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego
  • rok nauki podzielony jest na dwa semestry
  • każdy semestr obejmuje 60 godzin lekcyjnych
  • zajęcia odbywają się w systemie 4 godziny lekcyjne w tygodniu

* kursy B2 First Practice, C1 Advanced Practice, C2 Proficiency Practice są kursami jednosemestralnymi obejmującymi 60 godzin lekcyjnych; zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

Kursy językowe dla młodzieży 16+ lat (Young Adults) i dorosłych (Adults)

 • kursy organizowane są od poziomu dla początkujących (Beginner/Pre-A1) do poziomu zaawansowanego (Post-Proficiency/C2)
 • każdy z kursów (z wyjątkiem kursów B2 First Practice, C1 Advanced Practice, C2 Proficiency Practice*) obejmuje 120 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego
 • rok nauki podzielony jest na dwa semestry
 • każdy semestr obejmuje 60 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się w systemie 4 godziny lekcyjne w tygodniu

* kursy B2 First Practice, C1 Advanced Practice, C2 Proficiency Practice są kursami jednosemestralnymi obejmującymi 60 godzin lekcyjnych; zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

KURSY MATURALNE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

lekcje standardowe

 • 7-miesięczne, obejmujące 100 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne i trwają do końca kwietnia

lekcje intensywne

 • 7-miesięczne, obejmujące 150 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne i trwają do końca kwietnia

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASITY

 

 • 7-miesięczne, obejmujące 55 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się w systemie 2 godziny lekcyjne w tygodniu i trwają do połowy marca

 

KURSY KONWERSACYJNE SEMESTRALNE

konwersacje standardowe

 • kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych w ciągu semestru
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

konwersacje intensywne

 • kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w ciągu semestru
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

Pozostałe kursy wyszczególnione w ofercie szkoły oraz lekcje indywidualne lekcje języka angielskiego organizowane są w zależności od zainteresowania słuchaczy.

Zapraszamy również do biblioteki multimedialnej.