Czy można nauczyć się angielskiego bez gramatyki?

Gramatyka to jeden z tych aspektów językowych, które spędzają sen z powiek wielu uczniom na każdym poziomie nauki angielskiego. Jednocześnie coraz popularniejsze staje się twierdzenie, jakoby gramatyka była mało przydatna. Jaka jest prawda? Zestawiamy dwie przeciwne opinie: tych, którzy uznają gramatykę za najmniej istotną oraz osób wyznających tradycyjne metody nauczania.

Podręcznik gramatyki – do kosza?

W standardowym podręczniku do nauki angielskiego co najmniej jedna trzecia materiału skupia się na nauce gramatyki. Według osób, które uznają naukę gramatyki za stratę czasu, jest to o wiele za dużo. Bardziej opłaca się uczyć słówek, najlepiej w postaci całych fraz, niż zaprzątać sobie głowę różnicami w użyciu czasów. Gramatyka ma być jedynie dodatkiem. Wyznawcy tej reguły są często przekonani, że najbardziej skuteczną metodą nauki jest ćwiczenie komunikacji i mówienia całymi zdaniami. Z czasem zasady gramatyczne mają zostać opanowane niejako naturalnie, poprzez częste stosowanie tych samych struktur. Jako potwierdzenie tezy przeciwko nauce gramatyki warto również dodać, że wielu językoznawców ciągle nie jest zgodnych co do pewnych zagadnień gramatycznych. Czy wiedza na ich temat jest zatem potrzebna osobie, która chce po prostu swobodnie się komunikować?

Dlaczego jednak warto znać gramatykę?

Gramatyka rządzi strukturą zdań. To właśnie od niej zależy umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli. Dzięki niej nadaje się wypowiedziom konkretne ramy czasowe. Zdania tworzone w całkowitym oderwaniu od zasad gramatycznych są niezrozumiałe dla rozmówcy. Podwaliną dla swobodnej komunikacji jest dobra, a przynajmniej podstawowa znajomość gramatyki. Osoby, które mimo tego nie chcą wkuwać skomplikowanych zasad gramatycznych, powinny zacząć przezwyciężać swoją niechęć, na przykład poprzez zmianę sposobu nauki. Gramatyka to również bardzo wrażliwa materia, którą najlepiej przyswajać pod okiem doświadczonego nauczyciela.

Jak uczyć się gramatyki?

Podobnie jak wiele innych umiejętności, również gramatyki trzeba się uczyć w praktyce. Gdy tylko pozna się określoną regułę, należy od razu użyć jej do stworzenia co najmniej kilku zdań. Żeby mieć pewność co do tego, że są one poprawne, warto skorzystać z pomocy korepetytora. Oceni on, czy dane zdania są rzeczywiście poprawne, co pozwoli uniknąć przyswajania niepoprawnych struktur. Dopiero wtedy można uczyć się mówienia całymi zdaniami.

Na każdym etapie nauki profesjonalne wsparcie w zgłębianiu tajników angielskiej gramatyki oferuje nasza szkoła językowa K&K – https://www.kandk.edu.pl/angielski-oferta/