Użycie czasów angielskich w mowie? To wcale nie musi być trudne

Płynność w posługiwaniu się językiem obcym to przede wszystkim umiejętność sprawnej komunikacji. Niektóre osoby mogą zdawać egzaminy gramatyczne na piątki, a podczas konwersacji zupełnie mylić czasy. Wynika to z tego, że rozmowa jest aktem spontanicznym – rozmówcy nie mają czasu na dogłębne zastanawianie się nad odpowiedzią. Poniżej umieściliśmy porady dla osób mających problem z używaniem czasów gramatycznych podczas konwersacji.

Czy muszę znać to wszystko?

Z gramatycznego punktu widzenia w języku angielskim występują tylko dwa czasy – teraźniejszy i przeszły. Pisaliśmy o tym w artykule, który znajdziecie pod adresem: https://www.kandk.edu.pl/ile-jest-czasow-w-jezyku-angielskim/. Ich poszczególne „odmiany” różnią się od siebie jedynie aspektem. Przykładowo Past Simple i Past Continuous odnoszą się do przeszłości, z tym że pierwszy dotyczy czynności dokonanych, a drugi czynności niedokonanych. W praktyce jednak zwykło się oba nazywać czasami. Idąc tym tropem, można powiedzieć, że czasów w języku angielskim jest co najmniej kilkanaście. To sporo, czy zatem trzeba znać wszystkie? Jeśli celem naszej nauki jest sprawna komunikacja z Brytyjczykami i Amerykanami, to zdecydowanie nie trzeba biegle znać wszystkich czasów. Rodowici użytkownicy angielskiego ułatwiają sobie komunikację na co dzień, stosując cztery, co najwyżej pięć czasów. W codziennym użyciu pozostaje Present Simple, Present Perfect, Past Simple, ewentualnie Past Continuous oraz Future Simple. Bardziej złożone czasy są zarezerwowanego dla języka pisanego.

Przede wszystkim – dobre podstawy

Praktyczne umiejętności zaczynają się od dogłębnego poznania teorii. W szczególności dotyczy to języków. Pierwszym krokiem jest opanowanie zasad stosowania poszczególnych czasów. Na początek dobrze poznać te podstawowe, wymienione wyżej czasy. Warto dokładnie dowiedzieć się, dlaczego Present Simple może wyrażać przeszłość, jakie są różnice między Past Simple i Past Continuous oraz z jakimi określnikami czasu stosuje się Present Perfect. Dobre opanowanie podstaw pozwoli w świadomy sposób używać czasów w mowie.

Ćwiczenie, ćwiczenie i jeszcze raz ćwiczenie

Opanowanie języka obcego to wynik systematycznej pracy i regularnego powtarzania. Sprawdzone ćwiczenia na sprawne stosowanie czasów w mowie to czytanie na głos książek, artykułów, dialogów w podręczniku, częste konwersacje z nauczycielem lub innym uczniem z grupy. Na początku przed każdą wypowiedzią warto zastanowić się, do jakiego momentu w czasie odnosi się opisywana czynność i jaki jest jej aspekt. Po pewnym czasie nawyk takiego myślenia wchodzi w krew.