Ile jest czasów w języku angielskim?

czasy w języku angielskim
czasy w języku angielskim

W języku angielskim występuje 12 czasów gramatycznych, co niejednokrotnie przyprawiło uczniów naszej szkoły językowej o prawdziwy zawrót głowy. Na szczęście nie wszystkie z nich trzeba znać „na blachę”, jako że niektóre z nich są używane rzadko (a nawet wcale!) nawet przez rodzimych użytkowników języka angielskiego.

Wszystkie czasy w języku angielskim

W języku angielskim występują następujące czasy:

 • Present Simple (czas teraźniejszy prosty)
 • Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły)
 • Present Perfect (czas teraźniejszy dokonany)
 • Present Perfect Continuous (czas teraźniejszy dokonany ciągły)
 • Past Simple (czas przeszły prosty)
 • Past Continuous (czas przeszły ciągły)
 • Past Perfect (czas przeszły dokonany)
 • Past Perfect Continuous (czas przeszły dokonany ciągły)
 • Future Simple (czas przyszły prosty)
 • Future Continuous (czas przyszły ciągły)
 • Future Perfect (czas przyszły dokonany)
 • Future Perfect Continuous (czas przyszły dokonany ciągły)

Każdy z tych nich ma swoje specyficzne zastosowanie i odnosi się do różnych momentów w czasie, co pozwala na precyzyjne wyrażanie czynności, zdarzeń i relacji między wydarzeniami.

Czasy teraźniejsze w języku angielskim

Język angielski ma cztery czasy teraźniejsze. Oto krótki opis ich zastosowania:

 • Present Simple: używany do opisywania czynności, które są rutynowe lub stanowią pewną prawdę ogólną. Przykład: „She works in office.”
 • Present Continuous: stosowany do wyrażania czynności zachodzących w danej chwili. Przykład: „They are playing football right now.”
 • Present Perfect: służy do mówienia o czynnościach, które miały miejsce w przeszłości, ale mają związek z teraźniejszością. Przykład: „I have visited Tokio twice.”
 • Present Perfect Continuous: opisuje wydarzenia, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do danej chwili w teraźniejszości. Przykład: „She has been studying for three hours.”

Czasy przeszłe w języku angielskim

W angielskim występują również cztery czasy przeszłe:

 • Past Simple: wykorzystywany do opisywania czynności, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości. Przykład: „I watched a movie last night.”
 • Past Continuous: stosowany do opisywania czynności, które działy się w przeszłości w konkretnym momencie lub przez określony czas. Przykład: „They were studying when I called.”
 • Past Perfect: służy do opisywania czynności, które miały miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Przykład: „He had already eaten dinner when I arrived.”
 • Past Perfect Continuous: używany do opisywania czynności, które rozpoczęły się i trwały przez pewien okres przed inną czynnością w przeszłości. Przykład: „She had been working for six hours before she took a break.”

Czas przyszłe w języku angielskim

Dla uzupełnienia podajemy również cztery przyszłe czasy w języku angielskim:

 • Future Simple: wykorzystywany wtedy, gdy mówimy o przyszłości bez dodatkowych informacji o czasie. Przykład: „They will arrive tomorrow.”
 • Future Continuous: używany do określania czynności, która będzie trwała w określonym momencie w przyszłości. Przykład: „I will be studying at 8 PM tomorrow.”
 • Future Perfect: stosuje się go do wyrażania czynności, która zostanie zakończona przed inną czynnością w przyszłości. Przykład: „By the time you arrive, I will have finished cooking.”
 • Future Perfect Continuous: używany do opisywania czynności, która będzie trwała przez określony czas przed innym wydarzeniem w przyszłości. Przykład: „By tomorrow, she will have been working here for five years.”

Odmiana przez przypadki po angielsku

W przeciwieństwie do języka polskiego w angielskim nie występuje odmiana przez przypadki. Jedyne przypadki w języku angielskim to mianownik oraz dopełniacz, z czego ten drugi tworzy się poprzez dodanie do rzeczownika końcówki ’s lub s’, w zależności od jego liczby (sam apostrof stawiamy wtedy, gdy słowo już jest zakończone literą “s”).

Jak łatwo zrozumieć czasy z angielskiego?

W ćwiczeniu gramatyki języka angielskiego pomocne są przede wszystkim dobre podręczniki oraz wsparcie ze strony eksperta, czyli doświadczonego nauczyciela. Zna on sprawdzone metody na to, jak zrozumieć wszystkie czasy w języku angielskim, aby poprawnie stosować je w praktyce.

Poszukujesz miejsca, w jakim z przyjemnością poznasz, zrozumiesz i zapamiętasz te czasy, które rzeczywiście są potrzebne do skutecznej komunikacji w języku angielskim? Sprawdź ofertę krakowskiej szkoły K&K School of English. Mamy tutaj kurs angielskiego, który z pewnością przypadnie Ci do gustu!