Studia językowe – jakie kierunki są najbardziej przyszłościowe?

Studia językowe to najlepsza ścieżka kształcenia dla przyszłych tłumaczy i nauczycieli języków obcych. W trakcie studiów poznaje się nie tylko sam język, ale również jego przeszłość, literaturę i kulturę danego kraju, co pozwala lepiej zrozumieć mentalność rdzennych użytkowników danej mowy. Studenci zdobywają wiedzę z dziedziny lingwistyki, translatoryki, literaturoznawstwa. Nie brakuje elementów historii i filozofii. Dlatego trzeba podkreślić, że filologia nie jest kursem językowym, ale nauką o języku i całej otoczce wokół niego.

Filologia czy lingwistyka?

Studia językowe można podzielić na dwa rodzaje: filologie poszczególnych języków, jak anglistyka, germanistyka, romanistyka czy iberystyka, oraz na lingwistykę stosowaną. W ramach filologii poznaje się sam język w sposób praktyczny, czyli poprzez takie przedmioty jak gramatyka, konwersacje, ćwiczenia związane z pisaniem i słuchaniem. Do tego dochodzą przedmioty z językoznawstwa, literatury danego kraju i jego historii. Kandydat na filologię musi zazwyczaj znać dany język na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym, chyba że jest to język egzotyczny, rzadko nauczany w szkołach. Jeśli czujesz, że Twoje umiejętności językowe wymagają doszlifowania zanim zdecydujesz się na wzięcie udziału w rekrutacji, skorzystaj z oferty szkoły językowej takiej jak nasza. Najlepsi słuchacze mogą liczyć na pomoc stypendialną (https://www.kandk.edu.pl/o-nas/). Natomiast w ramach lingwistyki stosowanej poznaje się co najmniej dwa, często nawet trzy różne języki. Ten kierunek można uznać za bardziej „praktyczny”. Przedmioty skupiają się głównie wokół zagadnień ściśle związanych z translatoryką i dydaktyką.

Niewiele pewności

Odpowiedź na pytanie dotyczące tego, które języki są najbardziej przyszłościowe, nie jest jednoznaczna. Wiele zależy bowiem od sytuacji panującej na rynku. Za dobry przykład można uznać język rosyjski – niegdyś powszechnie znany, dzisiaj posługuje się nim znacznie mniej osób. Tymczasem coraz intensywniejsza współpraca firm polskich z rosyjskimi powoduje, że zapotrzebowanie na tłumaczy rosyjskiego rośnie. Zatem wszelkie twierdzenia dotyczące opłacalności pewnych języków to tylko prognozy.

Przyszłościowe kierunki językowe

Za najbardziej obiecujące mowy, których znajomość zostanie doceniona w przyszłości, uznaje się filologie nauczające języka, na który jest zapotrzebowanie oraz filologie rzadko wybierane przez studentów. Zatem wybór anglistyki czy germanistyki dalej jest opłacalny, zwłaszcza w połączeniu z innymi studiami, dzięki czemu tłumacz zyskuje swoją specjalizację. Warto celować również w języki skandynawskie, takie jak norweski, szwedzki czy duński. Coraz intensywniejsza współpraca pomiędzy Polską a krajami Dalekiego Wschodu skutkuje również zapotrzebowaniem na osoby znające język chiński, japoński czy hindi.