Problemy Polaków (i Amerykanów) z czasem Present Perfect

Istnieje wiele różnic pomiędzy językiem angielskim w wersji brytyjskiej a amerykańskiej. Słyszymy je podczas oglądania filmów, słuchania muzyki lub czytania książek. Jedną z rozbieżności jest również to, jak często użytkownicy dwóch wersji tego języka posługują się czasem Present Perfect. Brytyjczycy korzystają z niego o wiele chętniej, z kolei w Stanach Zjednoczonych znajduje się on nieco na marginesie. Co ciekawe, podobną awersję do czasu Present Perfect odczuwa wielu Polaków rozpoczynających naukę języka angielskiego.

Present Perfect – zasady użycia

Czas Present Perfect, czyli czas teraźniejszy dokonany, nie posiada swojego odpowiednika w języku polskim. W naszej mowie, którą generalnie uznaje się za dość trudną, podstawowy podział na czasy jest prosty: mamy czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Czas Present Perfect stanowi pomost pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Zdania z użyciem tego czasu dotyczą okresu otwartego, jaki jeszcze się nie zakończył. Odnosi się to do czynności, które rozpoczęły się jakiś czas temu i trwają do chwili, w której o nich mówimy. Dana czynność mogła również zakończyć się właśnie przed chwilą, ale jej skutki są dalej widoczne w teraźniejszości. Czas Present Perfect jest odpowiedni, by opisać obecny rezultat wynikający z czynności wykonanej nawet bardzo dawno temu. Ten czas pojawia się również w zdaniach, w których nie zastosowaliśmy żadnego określnika czasu, jeśli istotnym nie jest dany moment w przeszłości, ale rezultat widoczny teraz.

Present Perfect – określniki czasu

Jak każdy czas gramatyczny również i Present Perfect posiada charakterystyczne dla siebie określniki czasu. Są one krótkie, mimo to stanowią znaczące wskazówki co do użycia właśnie tego czasu (przynajmniej w angielskim brytyjskim). Najpopularniejsze to since i for – za pomocą obydwóch możemy powiedzieć, że jakaś czynność trwa od pewnej chwili, jednak since użyjemy do wskazania określonego momentu w przeszłości (np. since May – od maja), natomiast for wprowadzi pewien okres (np. for 6 months – od sześciu miesięcy). Inne popularne określniki to: just (właśnie), already, yet (już, jeszcze), recently, lately (ostatnio), today (dzisiaj), last week/month/year (ostatniego tygodnia/miesiąca/roku).

Present Perfect w Wielkiej Brytanii i USA

Znamy już określniki, które wyznaczają użycie czasu Present Perfect. Wyjeżdżając jednak do USA musimy o tych zasadach… zapomnieć. W amerykańskiej odmianie angielskiego znacznie częściej stosuje się bowiem czas Past Simple – nawet z wyrażeniami charakterystycznymi dla Present Perfect.