Jakich języków warto się uczyć, by dostać pracę?

W dobie globalizacji znajomość języka obcego może stać się dla osoby poszukującej pracy kartą przetargową. Należy pamiętać, iż pracodawcy mają coraz większe oczekiwania względem kompetencji językowych swoich pracowników. Zapytajmy zatem, które języki obce są pożądane na rynku pracy?

Jak powszechnie wiadomo, język angielski pełni funkcję współczesnej łaciny. Angielskiego nie tylko warto się uczyć, angielskiego wręcz trzeba się uczyć. Obecnie znajomość języka, w którym tworzył Szekspir stanowi elementarny wymóg stawiany osobie poszukującej pracy w środowisku międzynarodowym.

W sąsiedzkiej komitywie

Ludzie decydujący się na naukę języka obcego powinni brać pod uwagę położenie polityczno-geograficzne swojego kraju. Na polskim rynku pracy niezwykle przydatna może okazać się znajomość: niemieckiego i rosyjskiego – mów ojczystych naszych największych partnerów biznesowych. Planując swój językowy rozwój nie należy jednak zapominać o innych sąsiadach Polski, z którymi utrzymujemy ożywione stosunki gospodarcze: Czechach czy Litwinach.

Kierunek: Daleki Wschód i Europa Zachodnia

Według rankingu Bloomberga „The Languages for Business” najbardziej przydatna na rynku pracy może okazać się znajomość języków: mandaryńskiego, francuskiego, arabskiego i hiszpańskiego. Z badań tych wynika, iż z potentatami ekonomicznymi warto porozumiewać się w ich mowie ojczystej.