Co daje kurs Business English?

Zmiana sytuacji na rynku pracy lub potrzeba odnalezienia się w międzynarodowym środowisku wymusza na pracownikach zdobywanie dodatkowych umiejętności językowych. Obecnie jednym ze sposobów na budowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego jest nauka angielskiego pod kątem relacji biznesowych.

Kurs Business English rozwija zdolności językowe, które pomagają w prowadzeniu interesów na międzynarodową skalę. Kursanci poszerzają swoje słownictwo o specjalistyczne terminy z zakresu działań biznesowych, marketingu, Public Relations i Human Resources. W trakcie zajęć uczestnicy przygotowywani są do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, prowadzenia negocjacji, pisania raportów czy opisywania strategii marketingowej firmy.

HR, PR i Finance

Uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności językowe, ale również zdobywają informacje na temat systemu pracy w globalnych firmach. Kurs Business English daje możliwość zgromadzenia wiedzy, która w przyszłości pozwoli uczestnikowi stanąć w szeregu międzynarodowej organizacji bądź rozszerzyć zakres działalności indywidualnej.