Co to jest poziom Proficiency?

Obcokrajowcy uczą się języka angielskiego stopniowo. Nie trudno się więc domyślić, że sam proces nauczania podzielony został na szereg poziomów, które dostosowane są do stopnia wiedzy i umiejętności posiadanych przez ucznia na danym etapie. W nauce języka angielskiego można wyróżnić następujące szczeble zaawansowania: beginner(A1), pre-intermediate(A2), intermediate(B1), upper-intermediate(B2), advanced(C1) i wreszcie proficiency(C2).

Ostatni z wymienionych powyżej poziomów zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii i tym samym stanowi cel edukacji językowej. Rzeczownik proficiency oznacza „biegłość”. Uczeń osiągając poziom C2 operuje biegle językiem angielskim w mowie i piśmie. Ponadto osoba, która jest biegła językową powinna posiadać bogaty zasób słownictwa i zawsze odnajdywać się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Uczeń na poziomie proficiency ma kompetencje językowe porównywalne z tymi, jakimi dysponuje wykształcony native speaker.

Certificate of Proficiency in English

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie przez ucznia poziomu C2 jest Certificate of Proficiency in English (CPE). Aby otrzymać ten certyfikat należy przystąpić do egzaminu CPE, który jest jednym z najtrudniejszych testów z języka angielskiego. Certificate of Proficiency in English respektowany jest przez większość instytucji, organizacji handlowych i przemysłowych oraz uczelni. Zdobycie certyfikatu CPE pozwala więc na stabilne określenie swojego miejsca na rynku pracy.