Czym są egzaminy Cambridge Young Learners?

Test Cambridge Young Learners (YLE) jest przeznaczony dla uczniów w wieku od siedmiu do dwunastu lat. YLE pozwala ocenić, jak dobrze dziecko zna angielski zgodnie ze Skalą Rady Europy. W obrębie jednego egzaminu wyróżnia się trzy poziomy – PRE A1 Starters, A1 Movers oraz A2 Flyers. Warto podkreślić, że celem przeprowadzania YLE nie jest ocena, lecz dodanie najmłodszym motywacji do nauki i sprawdzenie ich umiejętności językowych.

YLE – ogólne zasady

YLE składa się z ćwiczeń, które przypominają bardziej zabawę. Został stworzony w ten sposób, aby maluch z entuzjazmem wypełniał zadania. Efekty jego starań są przedstawione za pomocą tarczy, co zastępuje zwyczajną punktację. Test może zostać przeprowadzony w szkole, do której uczęszcza maluch. Informacje na temat sesji egzaminacyjnych można pozyskać z najbliższego centrum Cambridge Assessment English.

Z czego składa się egzamin YLE?

Test pozwala zbadać umiejętności dziecka w trzech kluczowych kompetencjach językowych – słuchaniu, czytaniu i pisaniu oraz mówieniu. Ilość czasu przeznaczona dla każdego z tych obszarów, a także stopień trudności materiału różnią się w zależności od poziomu. Zadania na teście Pre A1 Starters to na przykład łączenie poszczególnych elementów, sprawdzanie tego, czy słowa są dobrze dopasowane, odpowiadanie na pytania związane z obrazkiem czy przeprowadzanie krótkiej samoprezentacji. W ramach A1 Movers dziecko może zostać poproszone o wskazanie odpowiedniego obrazka, przepisanie słowa lub opowiedzenie krótkiej historyjki na podstawie rysunków. Najwyższy poziom, czyli A2 Flyers, to już pytania z odpowiedziami a, b i c, stworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej lub opracowanie bardziej rozbudowanej autoprezentacji.

Jak przygotować malucha?

Wymagania dotyczące testów na każdym poziomie są jasno określone. Maluch powinien przede wszystkim operować odpowiednim słownictwem, którego trudność jest stosowna do poziomu egzaminu. Niezbędne jest rozumienie opisów – przedmiotów, miejsc i ludzi. Maluch musi znać podstawowe pytania po angielsku oraz umieć na nie odpowiedzieć. Do tego wymagana jest znajomość czasów gramatycznych: Present Simple i Present Continuous (na każdym poziomie), Past Simple (A1 Movers) oraz Past Continuous i formy przyszłej „will” (A2 Flyers). Przygotowania do testu warto przeprowadzać nie tylko w szkole, ale również w domu. Wszystkie potrzebne materiały znajdują się w sieci, można także skorzystać z dopasowanych podręczników i ćwiczeń. Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge Young Learners organizujemy także w naszej szkole – https://www.kandk.edu.pl/angielski-oferta/.