Czym jest certyfikat C2 Proficiency?

Certyfikaty językowe to popularny sposób potwierdzania znajomości języka. W przypadku angielskiego, który jest najczęściej nauczanym językiem obcym, istnieje cały szereg rozmaitych dyplomów. Jednym z nich jest C2 Proficiency – jak wskazuje sama nazwa, jest on przeznaczony dla osób, które władają angielskim na bardzo dobrym poziomie.

Kilka słów o certyfikacie

Certificate of Proficiency in English (CPE) to międzynarodowy egzamin, który zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego odpowiada znajomości języka na poziomie C2, czyli najwyższym z możliwych. Obecnie ten dyplom określa się mianem C2 Proficiency. Certyfikat jest uznawany przez uczelnie oraz przedsiębiorstwa na całym świecie. Każdego roku do egzaminu przystępuje około czterdzieści tysięcy osób w osiemdziesięciu krajach. Dokument jest wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate. Do testu mogą przystąpić jedynie te osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.

Z jakich części składa się egzamin?

Test bada znajomość angielskiego w czterech głównych obszarach: czytania, pisania, słuchania oraz mówienia. Pierwsza część polega na sprawdzeniu zdolności rozumienia tekstów po angielsku, a także umiejętności posługiwania się tym językiem w praktyce. Jeśli chodzi o drugą część, to zdający musi napisać dwie prace, każdą z nich na co najmniej 300 słów. Pierwszy temat jest taki sam dla wszystkich i jest to esej, artykuł lub list. Przy drugim temacie zdający może wybrać jedną spośród czterech opcji. Na etapie słuchania kandydat dwa razy słucha czterech tekstów, a następnie odpowiada na związane z nimi pytania. Ostatnia część, czyli mówienie, jest zdawana w parach. Ten etap polega na opowiedzeniu o sobie, a także na opisaniu zaprezentowanego obrazka oraz przeprowadzeniu dyskusji na jego temat wraz z drugą osobą.

Skala oceniania

Z każdego etapu można dostać tyle samo punktów. Uczeń może otrzymać jedną z pięciu ocen – pozytywnych, czyli A, B, C lub też negatywnych – D i E. Żeby otrzymać certyfikat, należy otrzymać co najmniej 60% ze wszystkich części. Warto dodać, że trzy pierwsze części są zdawane w wersji papierowej lub na komputerze tego samego dnia. Jedynie część ustna jest przeprowadzana z egzaminatorem w innym, wyznaczonym terminie. Egzamin C2 Proficiency można zdawać przez cały rok w terminach wyznaczonych przez University of Cambridge. Wyniki są ogłaszane po około dwóch miesiącach.

Nasza szkoła ma doświadczenie w przygotowywaniu kursantów do zdawania tego egzaminu. Sprawdź naszą ofertą na: https://www.kandk.edu.pl/angielski-oferta/.