Phrasal verbs – jak skutecznie się ich uczyć?

Phrasal verbs to czasowniki składające się z czasownika oraz przyimka lub przysłówka, które to sprawiają, że czasownik nabiera innego znaczenia. Dobra znajomość phrasal verbs świadczy o wysokim poziomie władania językiem angielskim. Jednak ich zapamiętanie spędza sen z powiek wielu uczniom. Jak uczyć się tych struktur w skuteczny sposób?

Dlaczego warto znać phrasal verbs?

Znajomość czasowników złożonych znacząco wzbogaca słownictwo. Do tego sprawia, że komunikacja staje się swobodniejsza. Dzięki tym wyrażeniom lepiej poznajemy „naturę” angielskich przyimków i przysłówków. Poza tym znaczenia niektórych czasowników złożonych można się łatwo domyślić, jak na przykład w przypadku czasownika „look around”, czyli „rozglądać się”. Szybkie opanowanie phrasal verbs zależy od stosowania odpowiednich technik nauki.

Zacznij od najbardziej przydatnych

Lista phrasal verbs jest nieskończenie długa. Język angielski, jak każdy język naturalny, jest żywym tworem, dlatego jego słownictwo stale się poszerza. Te zmiany dotyczą również czasowników złożonych. Żeby od razu „zaprzyjaźnić się” z phrasal verbs, warto zacząć od nauki tych najbardziej przydatnych. Widząc, że wysiłek przynosi rzeczywiste rezultaty, zyskamy więcej zapału do ciągłego rozwoju językowego.

Nauka z kontekstem

Kontekst jest niezwykle istotny w nauce każdego zagadnienia związanego z danym językiem. Dotyczy to w szczególności phrasal verbs. Zawsze powinno się ich uczyć całymi zdaniami również dlatego, że ich sens często aktualizuje się dopiero w tekście. Należy jednak pamiętać o tym, aby skonsultować się z nauczycielem lub korepetytorem jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Wszystko po to, aby sprawdził on poprawność ułożonych zdań. Innym sposobem na naukę czasowników złożonych wraz z kontekstem jest tworzenie map myśli.

Częste powtórki

Systematyczne powtarzanie materiału to najskuteczniejsza technika uczenia się języka. Warto założyć specjalny zeszyt poświęcony nauce czasowników złożonych. Codziennie należy przeglądać jego zawartość przez co najmniej kwadrans. Do tego należy dołączyć naukę w aktywny sposób, czyli na przykład ćwiczenia polegające na wypełnianiu luk za pomocą odpowiednich czasowników albo na łączeniu czasownika z przyimkiem lub przysłówkiem. Wdrożenie powyższych metod pozwoli w szybki sposób uzyskać oczekiwane efekty. Warto również urozmaicać sobie sposoby nauki, na przykład poprzez korzystanie z wideo czy nagrań.