Czy znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym jest wystarczająca?

Język angielski jest najczęściej wymaganym językiem obcym na rynku pracy. Jego dobra znajomość jest niezaprzeczalnym atutem, który może decydować o otrzymaniu danej posady. Dlatego warto zadbać o to, aby stale rozwijać swoją umiejętność porozumiewania się w tym języku. Czy wystarczy poprzestać na poziomie komunikatywnym?

Czym jest komunikatywna znajomość języka?

Korzystając z ESOKJ, czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, widzimy, że znajomość każdego języka może być podzielona na sześć różnych etapów: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, gdzie A1 to znajomość najbardziej podstawowa, z kolei C2 jest wyznacznikiem pełnej biegłości językowej. Jednak który z tych poziomów można uznać za ekwiwalent komunikatywnego porozumiewania się językiem obcym? Według niektórych jest to poziom B1, według innych – B2. Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy ową „komunikatywność”. Dla jednych oznacza to tworzenie wypowiedzi na nieskomplikowane tematy, dla innych zdolność do wypowiadania się nawet w abstrakcyjnej tematyce. Warto również wziąć pod uwagę fakt, że język angielski używany w codziennych sytuacjach znacznie różni się od Business English, czyli angielskiego biznesowego, którego znajomość jest najczęściej konieczna właśnie w pracy.

Angielski w kontekście zawodowym

Pracodawca wymaga najczęściej takich umiejętność jak prowadzenie konwersacji w języku angielskim z klientami, przeprowadzanie negocjacji i prezentacji, tworzenie raportów i porozumiewanie się z zespołem, który tworzą osoby z różnych krajów. Wiąże się to z koniecznością opanowania słownictwa specyficznego dla branży, w jakiej działa dana firma. Takie wymagania nie są oczywiście uwzględnione przez ESKOJ. Chcąc zatem opanować angielski na dobrym poziomie, a jednocześnie rzeczywiście korzystać z niego w środowisku zawodowym, warto zapisać się na zajęcia ogólne oraz dodatkowe, pozwalające na ćwiczenie słownictwa z określonej dziedziny.

Czy rzeczywiście dobrze znam angielski?

Żeby ocenić swój poziom znajomości dowolnego języka, wystarczy wziąć udział w teście kompetencji językowych. Pozwala on na określenie biegłości w takich polach jak gramatyka, rozumienie tekstu czytanego, a czasami również rozumienie ze słuchu. Test sprawdzający oferują między innymi szkoły językowe, które tworzą grupy uczniów w zależności od poziomu znajomości angielskiego.