Znane angielskie przysłowia

Przysłowia świadczą o bogactwie kulturowym danego państwa. Nie ulega wątpliwości, że kraje anglojęzyczne szczycą się jedną z najbardziej różnorodnych a zarazem najciekawszych kultur językowych. Ilość popularnych zwrotów, powiedzonek i wreszcie przysłów w języku angielskim jest kolosalna.
Wiele ze znanych przysłów funkcjonuje zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Przykładów jest wiele:
– Don’t judge a book by its cover – nie sądź książki po okładce
– The grass is always greener on the other side of the fence – trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie płotu
– Two heads are better than one – co dwie głowy to nie jedna
Istnieją również przysłowia, które chociaż oznaczają to samo, ich dosłowne tłumaczenie nieco się różni:
– Make hay while the sun shines – kuj żelazo póki gorące
– The early bird catches the worm – kto rano wstaje temu Pan Bóg daje
– Curiosity killed the cat – ciekawość to pierwszy stopień do piekła
Niektóre przysłowia nie mają swojego polskiego odpowiednika, niemniej jednak są fundamentalne dla kultury języka angielskiego. Powiedzenia takie jak “two wrongs don’t make a right”, “at the drop of a hat” czy “every cloud has a silver lining” pojawiają się w codziennej mowie częściej niż mogłoby się wydawać.