Znaki klawiaturowe po angielsku

klawiatura komputera i znaki interpunkcyjne

Znajomość angielskich nazw znaków klawiaturowych może sprawiać trudność nawet tym osobom, które doskonale znają język Szekspira. Żeby uniknąć dość niezręcznej sytuacji w trakcie podawania swojego e-maila czy adresu internetowego, warto poznać angielskie nazwy najpopularniejszych znaków interpunkcyjnych oraz klawiaturowych.

Podstawowe znaki interpunkcyjne po angielsku

Zacznijmy od absolutnej podstawy, czyli tego, jak nazwać po angielsku kropkę lub przecinek. Ta pierwsza to po prostu dot, przecinek zaś to comma. Razem ze średnikiem (semi-colon) tworzą grupę znaków oddzielających. Oprócz nich wyróżniamy również znaki emocji – wykrzyknik (exclamation mark), pytajnik (question mark), wielokropek (ellipsis) oraz myślnik (hyphen albo dash). Dwukropek określimy mianem colon, zaś cudzysłów to quotation marks, co jest dość adekwatne do jego zastosowania.

Jak jest @ po angielsku?

W języku polskim nazywamy ją po prostu „małpą”. Angielskie określenie na znak @ jest nieco bardziej kurtuazyjne – brzmi at. Stosuje się je również na czatach internetowych, gdzie stanowi swego rodzaju skrótowiec dla przyimka o tej samej wymowie. W adresie e-mailowym często występuje także podkreślnik (inaczej określany po polsku mianem podłogi), który na klawiaturze prezentuje się tak: _, a w języku angielskim jest nazywany underscore, co dosłownie oznacza „podkreślenie”.

znaki klawiaturowe w angielskiej wersji

Co z tym nawiasem po angielsku?

Patrząc na klawiaturę, widzimy aż cztery rodzaje nawiasów. Najczęściej stosowany z nich jest nawias okrągły, który w języku angielskim nosi nazwę bracket. Jego bardziej kanciasta odmiana, czyli nawias kwadratowy, to square bracket. Z kolei nawias klamrowy to po angielsku curly bracket, czyli dosłownie – falisty nawias. Jest jeszcze nawias ostrokątny, który możemy przetłumaczyć jako angle bracket. Jak powiedzieć, że dany nawias jest otwierający lub zamykający? Wystarczy dodać przed jego nazwą przymiotnik open lub close.

Który znak po angielsku zaskakuje swoją nazwą?

Nazwy niektórych znaków interpunkcyjnych mogą wprawić nas w zdziwienie. Należy do nich na przykład *, którą po polsku nazywamy po prostu gwiazdką. Tymczasem po angielsku nosi ona to samo imię, co jeden z głównych bohaterów ze znanego francuskiego komiksu – asterix. Nie wszyscy również wiedzą, że alternatywną angielską nazwą dla znaku & jest ampersand. Symbol ten pochodzi z łaciny i w zasadzie jest on połączeniem litery e oraz t, a et to po łacinie spójnik „i”. 

Znaki klawiaturowe po angielsku

Innym popularnym i przydatnym znakiem jest kratka #, po angielsku hashtag, która również po polsku jest coraz częściej nazywana „hashtagiem”. Jest to symbol, z którym na pewno zaznajomione są osoby spędzające dużo czasu w mediach społecznościowych. Hashtagi są popularnie wykorzystywane między innymi na platformie X (dawniejszy Twitter) oraz Instagramie. Warto zdawać sobie też sprawę z różnicy pomiędzy pojedynczym, a podwójnym cudzysłowem po angielsku. Ten pierwszy jest nazywany single quote mark, podczas gdy drugi nazywa się po prostu quote mark. W języku angielskim pojedynczego cudzysłowu używa się przede wszystkim do łączenia podmiotu z odpowiednio odmienionym czasownikiem be lub have, a także do tworzenia formy dopełnieniowej rzeczowników. Z tego względu podwójny cudzysłów służy najczęściej do umieszczania w tekście cytatów. Użycie odpowiedniego cudzysłowu może mieć znaczenie na przykład w programowaniu.

Pozostałe przydatne określenia

Inne określenie, które jest popularnie stosowane, szczególnie w świecie komputerów, to backslash. Po polsku oznacza on ukośnik, który na klawiaturze prezentuje się o tak \. Jego przeciwieństwo, czyli ukośnik przedni, określimy mianem forward slash. Ozdobna fala ~ to tilde, natomiast znak karety ^ nazwiemy po prostu caret lub też nieco bardziej obrazowo hat.

Zasady angielskiej interpunkcji

Skoro znamy już najważniejsze znaki interpunkcyjne po angielsku, czas zapoznać się z podstawowymi zasadami interpunkcyjnymi. Kropka jest stosowana do kończenia zdania lub danej myśli, a także w skrótach. W mowie niezależnej znak ten jest zawsze umieszczany przed cudzysłowem kończącym cytat. Przecinek jest stawiany w celu wyszczególnienia zdań składowych, często gdy są one połączone ze sobą za pomocą różnych spójników, takich jak so, but, nor, yet. Uwaga! Zdarza się, że w języku angielskim przecinek stawia się również przed „i”, czyli przed and. Zamiennikiem przecinka może być średnik, który służy do łączenia dwóch zdań składowych lub fragmentów zdań, pomiędzy którymi brakuje spójnika. Ze średników często korzysta się wtedy, gdy przecinki zostały już w danym zdaniu wykorzystane i brakuje nam innego spójnika. Dwukropek, podobnie jak w języku polskim, służy natomiast do wyliczania, a także do wprowadzenia zdania składowego będącego wyjaśnieniem zdania poprzedniego. Poza tym może być stosowany do podkreślenia pewnej części zdania. Wykrzykniki i znaki zapytania należy stosować na końcu zdania. Z wykrzykników często korzysta się w formułach powitalnych na czatach i w e-mailach.

Opanuj do perfekcji znaki klawiaturowe po angielsku!

W szkole językowej K&K School of English na zajęciach z angielskiego kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności. Obsługa komputera to także świetna okazja do powtórek językowych, a przynajmniej konkretnego, specjalistycznego zasobu słownictwa. Jeśli i Ty chcesz się zapisać na nasze kursy, sprawdź ofertę naszej placówki i wybierz najlepszy kurs dla Ciebie!