Znaki klawiaturowe po angielsku

Znajomość angielskich nazw znaków klawiaturowych może sprawiać trudność nawet tym osobom, które doskonale znają język Szekspira. Żeby uniknąć dość niezręcznej sytuacji w trakcie podawania swojego e-maila czy adresu internetowego, warto poznać angielskie nazwy najpopularniejszych znaków interpunkcyjnych oraz klawiaturowych.

Podstawowe znaki przestankowe

Zacznijmy od absolutnej podstawy, czyli tego, jak nazwać po angielsku kropkę lub przecinek. Ta pierwsza to po prostu dot, przecinek zaś to comma. Razem ze średnikiem (semi-colon) tworzą grupę znaków oddzielających. Oprócz nich wyróżniamy również znaki emocji – wykrzyknik (exclamation mark), pytajnik (question mark), wielokropek (ellipsis) oraz myślnik (hyphen albo dash). Dwukropek określimy mianem colon, zaś cudzysłów to quotation marks, co jest dość adekwatne do jego zastosowania.

Jak jest @ po angielsku?

W języku polskim nazywamy ją po prostu „małpą”. Angielskie określenie na znak @ jest nieco bardziej kurtuazyjne – brzmi at. Stosuje się je również na czatach internetowych, gdzie stanowi swego rodzaju skrótowiec dla przyimka o tej samej formie. W adresie e-mailowym często występuje podkreślnik, który na klawiaturze prezentuje się tak: _, a w języku angielskim jest nazywany underscore, co dosłownie oznacza „podkreślenie”.

Co z tymi nawiasami?

Patrząc na klawiaturę, widzimy aż cztery rodzaje nawiasów. Najczęściej stosowany z nich jest nawias okrągły, który w języku angielskim nosi nazwę bracket. Jego bardziej kanciasta odmiana, czyli nawias kwadratowy, to square bracket. Z kolei nawias klamrowy to po angielsku curly bracket, czyli dosłownie – falisty nawias. Jest jeszcze nawias ostrokątny, który możemy przetłumaczyć jako angle bracket. Jak powiedzieć, że dany nawias jest otwierający lub zamykający? Wystarczy dodać przed jego nazwą przymiotnik open lub close.

Pozostałe przydatne określenia

Inne określenie, które jest popularnie stosowane, szczególnie w świecie komputerów, to backslash. Po polsku oznacza on ukośnik, który na klawiaturze prezentuje się o tak: . Jego przeciwieństwo, czyli ukośnik przedni, określimy mianem forward slash. Ozdobna fala (~) to tilde, natomiast znak karety ^ nazwiemy po prostu caret lub też nieco bardziej obrazowo hat. Często spotykanym znakiem, który służy do zaznaczania objaśnienia w tekście, jest znak * – po angielsku określa się go mianem asterisk lub star, czyli po prostu gwiazdką.