Kiedy w języku hiszpańskim używa się odwróconego znaku zapytania?

Kiedy w języku hiszpańskim używa się odwróconego znaku zapytania?
Kiedy w języku hiszpańskim używa się odwróconego znaku zapytania?

Występowanie zarówno odwróconego znaku zapytania, jak i odwróconego wykrzyknika, jest specyficzną cechą, charakterystyczną wyłącznie dla języka hiszpańskiego. Obydwa znaki używane są obowiązkowo na początku zdania pytającego (znak zapytania) oraz wykrzyknikowego (wykrzyknik). Innymi słowy, pytanie w języku hiszpańskim rozpoczyna się odwróconym znakiem zapytania (¿Hablas español?), zaś wykrzyknienie – wykrzyknikiem (¡Hola!).

Przypadki użycia odwróconego pytajnika

Jeżeli zdanie jest pytająco-wykrzyknikowe, wówczas można je oznaczyć na dwa sposoby:

  • Obydwoma znakami interpunkcyjnymi w odpowiedniej kolejności – „¿¡Quién eres!?” lub „¡¿Quién eres?!”
  • Wykrzyknikiem na początku, znakiem zapytania na końcu – „¡Quién eres?”

Poza tym może się zdarzyć, że tylko część zdania ma charakter pytający. Wówczas umieszcza się pytajnik bezpośrednio przed tą częścią. Oznacza to, że zapis będzie wyglądał „Hola, ¿qué tal?”, a nie „¿Hola, qué tal?”.

Znaki interpunkcyjne – ułatwienie czytania tekstu

Generalnie odwrócone znaki interpunkcyjne mają za zadanie ułatwić czytającemu zastosowanie akcentu oraz odpowiedniej intonacji zdaniowej. Są po prostu ułatwieniem w codziennej komunikacji.