Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej

Trudno wyznaczyć jeden standard języka hiszpańskiego, jako że w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej ewoluował on w odmienny sposób. Duże znaczenie miał czas, a także wpływy z sąsiednich krajów. Nie możemy wskazać, która wersja hiszpańskiego jest bardziej poprawna – są one po prostu różne na wielu polach: gramatyki, słownictwa, a także wymowy. Do Hiszpanii podróżujemy częściej i wiemy o niej więcej – w ramach poszerzenia wiedzy zobaczmy więc, czym charakteryzuje się hiszpański z drugiego końca świata.

Pozostałości, które są ciągle żywe

Język przybyszów osiedlających się na podbitych ziemiach poddawał się czasami mniejszym zmianom niż ten, jaki stosowano w kraju kolonizatorów. Dobrym przykładem jest zaimek „vos”, który w dawnym hiszpańskim stanowił grzecznościową formę typu pan/pani. W Hiszpanii zrezygnowano z jego użycia wiele wieków temu, zamieniając go na formę „usted”. Tymczasem w Urugwaju i Argentynie „vos” jest dalej powszechnie stosowany.

Jakie są różnice w wymowie?

Każda hispanojęzyczna nacja posiada swój własny akcent. Jedną z najbardziej widocznych różnic między hiszpańskim w Ameryce i Europie jest wariacja fonologiczna nazywana seseo. Chodzi tutaj o brak różnicy pomiędzy fonemem /s/, czyli standardowo wymawianym s, a /θ/ – jak na początku angielskiego „think” lub hiszpańskiego „cinco”. Dotyczy to słów, w których po literze „z”, „s” lub „c” występuje samogłoska „i” lub „e”. W krajach południowoamerykańskich panuje również tendencja do niewymawiania na końcu wyrazów litery „s”, która w języku hiszpańskim służy do tworzenia liczby mnogiej.

Czy potrzebny jest odrębny słownik?

Wiele zmian występuje również w słownictwie. Duże znaczenie posiada wpływ języka angielskiego na mowę mieszkańców Ameryki Południowej. W ten sposób samochód w Hiszpanii to „un coche”, natomiast w Kolumbii – „un carro” (ang. car). Hiszpanie korzystają z „teléfono móvil”, podczas gdy w Meksyku rozmawia się przez „un cellular” (ang. cellphone). Komputer zmienia nawet swój rodzaj – w Ameryce Południowej występuje pod nazwą „una computadora”, a w Hiszpanii znany jest jako „un ordenador”.