Jak wyglądają zajęcia z native speakerem?

Native speaker to osoba, która posługuje się danym językiem od dzieciństwa. Francuz jest native speakerem języka francuskiego, Włoch – języka włoskiego, a Polacy mogą pracować za granicą jako native speakerzy naszej pięknej polszczyzny. Z usług native speakerów korzystają szkoły językowe, uczelnie, firmy, które chcą poprawić znajomość języków u swojego personelu, a także osoby prywatne.

Konwersacje z native speakerem

Native speaker prowadzi lekcje konwersacji, które mogą być połączone z ćwiczeniami gramatycznymi lub związanymi ze słownictwem. Zajęcia z osobą, która posługuje się danym językiem jako swoim ojczystym, to często jedyna droga do tego, by wyrobić w sobie odpowiedni akcent, a na dodatek pozbyć się strachu przed mówieniem.

Native speakerzy często mówią po polsku dość słabo, dlatego wiele pytań należy zadawać właśnie w języku obcym, co samo w sobie stanowi bardzo dobre ćwiczenie. Native speakerzy posiadają również szeroką wiedzę na temat danego kraju i dokładnie wiedzą, w jakim kontekście może być użyte dane słowo. Więcej też wymagają od swoich uczniów, co jest dobrym sposobem na to, by uczeń się zmotywował i podjął systematyczną pracę, która jest jedynym gwarantem opanowania języka na dobrym poziomie.

Zajęcia z native speakerem często dotyczą rzeczy ciekawych, związanych z kwestiami dotyczącymi wybranego kraju. W ten sposób poznajemy nie tylko słownictwo, ale również ćwiczymy wyrażanie opinii, formułowanie pewnych zwrotów w obcym języku, a także poznajemy elementy kultury i mentalność mieszkańców danego kraju.

Kiedy warto się zdecydować?

Zajęcia z native speakerem to okazja do nabycia najbardziej praktycznej z umiejętności językowych, czyli konwersacji. Konwersacje stanowią podstawowy element kursów językowych, a dodatkowe lekcje z rdzennym użytkownikiem danego języka są polecane tym, którzy chcą poćwiczyć wymowę lub popracować nad akcentem.