Jak skutecznie uczyć się gramatyki języka obcego?

Gramatyka jest tym, co spędza sen z powiek u osób uczących się każdego języka obcego, nie tylko angielskiego. Często chcą one mówić i pisać od razu perfekcyjnie, co tak naprawdę blokuje proces nauki – zastanawianie się nad poprawnym użyciem czasu jest męczące i uniemożliwia swobodną wypowiedź. Z drugiej strony chociażby prawidłowa koniugacja jest niezbędna, by opanować jakikolwiek język w dobrym stopniu. Jak więc skutecznie opanować gramatykę?

Najbardziej naturalna metoda przyswajania

Dobrze podpatrzeć czasem, jak dzieci uczą się języka. Zanim wymówią pierwsze słowa, wyrażenia czy zdania, są już dobrze „osłuchane”. Nie uczą się czasów czy stron, nie odmieniają czasowników i nie poznają wyjątków – zasady gramatyki chłoną automatycznie z otoczenia. Choć często to dziwi, również dorośli mogą zacząć naukę gramatyki od słuchania. Wystarczy codziennie wsłuchiwać się w język obcy – w Internecie, radiu, telewizji, najbliższym otoczeniu –  powtarzać zasłyszane słowa, doszukiwać się struktur gramatycznych i porzucić przekonanie, że wszystko musi być perfekcyjne. Przyjdzie czas, by szlifować swoje umiejętności, na początku trzeba zdobyć solidne podstawy.

Wyciągaj wnioski samodzielnie

Istnieją dwa podejścia do nauki języka. W pierwszym nauczyciel tworzy tekst lub zbiera przykłady pod dyktando omawianej zasady gramatycznej. Najpierw ją objaśnia, później pokazuje użycie. Za pomocą drugiej metody to uczeń ma wydedukować, jakie zasady gramatyczne widać w danym tekście. Nauczyciel ocenia jego wnioski i wprowadza korektę. Stosując drugi sposób, uczeń prawdziwie angażuje się w poznawanie gramatyki, którą traktuje jak zagadkę do odgadnięcia. Dobre spostrzeżenia sprawiają, że uczeń wierzy w swoje możliwości i coraz swobodniej stosuje struktury gramatyczne.

Ucz się na podstawie tego, co Cię otacza

Żeby utrwalić zasady gramatyczne, najlepiej poznać je w kontekście historii, które wzbudzają zainteresowanie. Można uczyć się na podstawie objaśnionych artykułów dotyczących danej dziedziny – historii, przyrody, sportu czy mody. Dobre wyniki osiągają także uczniowie, którzy ćwiczą nie tylko regularnie, ale samodzielnie.