Ilu języków obcych można się nauczyć?

Nie istnieje górna granica dotyczą maksymalnej liczby języków, przy czym wielkość tej liczby nie ma praktycznie nic wspólnego z talentem językowym. Wszystko zależy od naszej ciężkiej pracy, a przede wszystkim systematyczności, a także od tego, co przyjmiemy za kryterium znajomości języka. Podstaw pisania i czytania w danej mowie na pewno nie uznaje się za jej skuteczne opanowanie. Dlatego lepiej jest opanować kilka języków w stopniu dobrym lub bardzo dobrym, niż chwalić się znajomością kilkunastu języków, w których ledwie potrafi się nawiązać rozmowę.

Równoczesna nauka kilku języków – czy warto?

Tak naprawdę równocześnie możemy przyswajać kilka języków, zwłaszcza jeżeli należą one do tej samej grupy językowej. Zachodzące między nimi podobieństwa w gramatyce oraz słownictwie ułatwiają naukę – dlatego prawdą jest, że poznając jeden język jesteśmy w stanie szybciej opanować kolejny. Jednak zanim rozpoczniemy naukę kilku języków jednocześnie, warto jest opanować choć jeden na wysokim poziomie. Dobrze, aby był to język powszechnie stosowany, w którym występują podobieństwa do innych dialektów.

Dzieje się tak na przykład w przypadku hiszpańskiego, który jest znacznie popularniejszy, niż włoski czy portugalski, a jego dobra znajomość pozwala na szybsze opanowanie tych dwóch języków. Niezależnie od naszych kompetencji językowych, warto dobrze poznać angielski, gdyż jest to język międzynarodowy, którego znajomość jest wręcz obowiązkowa.

Warto zauważyć, że wiele stron i kursów do nauki najbardziej egzotycznych języków są dostępne właśnie po angielsku – musimy to przewidzieć, gdy chcemy zasiąść do nauki hindi lub islandzkiego.