Ilu języków obcych można się nauczyć? Czy dla osób, które mieszkają w Krakowie, szkoły językowe będą dobrym miejscem do poszerzania wiedzy?

Języki obce - ilu można się nauczyć jednocześnie 
Języki obce - ilu można się nauczyć jednocześnie 

Nie istnieje górna granica dotycząca maksymalnej liczby języków, które można opanować. Skala nie ma też praktycznie nic wspólnego z talentem językowym. Wszystko zależy od ciężkiej pracy, a przede wszystkim systematyczności, a także od tego, co przyjmiemy za kryterium znajomości języka. Podstaw pisania i czytania w danej mowie na pewno nie uznaje się za jej skuteczne opanowanie. Dlatego lepiej jest opanować kilka języków w stopniu dobrym lub bardzo dobrym, niż chwalić się znajomością kilkunastu języków, w których ledwie potrafi się nawiązać rozmowę.

Ilu języków obcych można się uczyć jednocześnie?

Równoczesna nauka kilku języków – czy warto?

Tak naprawdę równocześnie możemy przyswajać kilka języków, zwłaszcza jeżeli należą one do tej samej grupy językowej. Zachodzące między nimi podobieństwa w gramatyce oraz słownictwie ułatwiają naukę – dlatego prawdą jest, że poznając jeden język, jesteśmy w stanie szybciej opanować kolejny. Jednak zanim rozpoczniemy naukę kilku języków jednocześnie, warto opanować choć jeden na wysokim poziomie. Dobrze, aby był to język powszechnie stosowany, w którym występują podobieństwa do innych dialektów.

Dzieje się tak na przykład w przypadku hiszpańskiego, który jest znacznie popularniejszy, niż włoski czy portugalski, a jego dobra znajomość pozwala na szybsze opanowanie tych dwóch języków. Niezależnie od naszych kompetencji językowych, warto dobrze poznać angielski, gdyż jest to język międzynarodowy, którego znajomość jest wręcz obowiązkowa.

Warto zauważyć, że wiele stron i kursów do nauki niepopularnych języków jest dostępnych właśnie po angielsku – musimy na to zwrócić uwagę, jeśli chcemy zasiąść do nauki hindi lub islandzkiego.

Od czego zależy umiejętność mówienia wieloma językami?

Osoby określane mianem poliglotów wykazują zazwyczaj wybitne zdolności w zakresie zapamiętywania dużych ilości materiałów w krótkim czasie. Należy jednak podkreślić, że ich talent dotyczy zazwyczaj dobrego przyswajania tego określonego rodzaju informacji – nowych słów, wyrażeń, dźwięków czy intonacji. Jeśli poprosi się ich o zapamiętanie szeregu cyfr czy kilku obrazów, to wyniki nie będą różniły się od rezultatów, jakie osiągają osoby niewykazujące talentu językowego.

Dwa czynniki warunkujące sukces w nauce języków

Naukowcy określili, że w szybkim uczeniu się obcych mów dużą rolę odgrywa świadomość na temat tego, jakie metody nauki są dla nas najskuteczniejsze. Dlatego tak bardzo poleca się próbowanie różnych podejść podczas przygody z danym językiem. Warto na przykład, aby nauka języka była powiązana bezpośrednio z naszym hobby – jeśli jest to na przykład oglądanie filmów, poszukajmy strony internetowej, która oferuje wideo wraz z napisami w danym języku. Innym sprawdzonym sposobem na łatwiejsze zapamiętywanie jest bazowanie na tym, co już zostało zapamiętane. Poznając nowe słówko, warto tworzyć powiązania ze słownictwem, które jest już opanowane. W ten sposób nasz mózg łatwiej odszukuje daną jednostkę.

Czynniki osobiste

Wbrew powszechnie panującemu mitowi, to nie wrodzone predyspozycje, ale własna praca przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu w nauce języka. Liczy się zatem przede wszystkim motywacja, wytrwałość i systematyczność. Poleca się również tworzyć takie warunki w otoczeniu, które sprzyjają przyswajaniu obcej mowy, jak chociażby przestawienie się na czytanie zagranicznej prasy i słuchanie obcojęzycznego radia.

Nauka języków od wczesnego dzieciństwa

Jak podaje wielu badaczy, jednym z czynników decydujących o chęci i łatwości w nauce języka, jest dorastanie w wielojęzycznym otoczeniu. Osoby, które od dziecka są dwujęzyczne, wykazują więcej zapału do nauki nowych języków i zazwyczaj przychodzi im to łatwiej. Dlatego jeśli chcemy, aby nasze dziecko w przyszłości nie miało problemów z nauką obcych mów, warto od wczesnych lat zaznajamiać je z obcymi mowami. W tym celu warto wykorzystywać metody opracowane przez ekspertów, takich jak Helen Doron.

Ilustracja blog języki obce – ilu można się uczyć