Idiomy w angielskim – czym są?

Każdy język ma swoje cechy charakterystyczne. W języku angielskim zalicza się do nich idiomy, których jest naprawdę mnóstwo. Są to wyrażenia językowe, które cechują się znamieniem odmiennym niż wskazywałyby na to poszczególne części wchodzące w skład idiomu. To między innymi po stopniu opanowania idiomów można ocenić jak dobrze ktoś opanował język angielski.

Podczas nauki języka angielskiego to właśnie idiomy – zaraz po angielskich czasach – sprawiają Polakom największe trudności. Jest to wynik między innymi różnić kulturowych, które właśnie w idiomach doskonale widać. Przykładem są idiomy, które nawiązują do takich wydarzeń historycznych, których przeciętny Polak nie zna. I tak „as dead as a dodo” nawiązuje do ptaka dodo, który wymarł na Mauritiusie w XVII wieku. Jednocześnie polskie idiomy nie dają się w ogóle przetłumaczyć na język angielski i jedynym rozwiązaniem jest w tym przypadku znalezienie jak najbliższej znaczeniowo frazy.

Idiomy to sposób na ubarwienie języka, bez którego angielski nie byłby tak interesujący. Dla osoby uczącej się języka ich opanowanie jest jednak bardzo trudne. Warto jednak włożyć w naukę chociaż odrobinę wysiłku. Idiomy sprawią, że porozumiewać będziemy się sprawniej, a nasze wypowiedzi będą dużo bardziej bogate.