Czy warto uczyć się dwóch języków obcych na raz?

Umiejętność posługiwania się językami obcymi to w dzisiejszych czasach wymóg, ułatwiający zdobycie wymarzonej pracy. Dodatkowo dzięki znajomości kilku języków, w tym angielskiego można skutecznie się porozumieć z ludźmi na całym świecie. Nauka jednego języka nie jest rzeczą prostą, natomiast uczenie się dwóch naraz stanowi nie lada wyzwanie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na przyswajalność języka obcego jest ilość wolnego czasu, który możemy poświęcić na naukę. W przypadku jednoczesnej nauki dwóch języków jest on zdecydowanie bardziej ograniczony. Ponadto różnorodna wiedza zdobywana podczas uczenia się dwóch języków obcych, powinna być uzależniona od poziomu chęci i motywacji do nauki, a także od tego czy te języki przydadzą się nam w przyszłości. Te które stanowią dla nas chwilową fascynację wynikającą z przebytych podróży, bądź kontaktu z ludźmi o odmiennej kulturze powinny być poważnie przemyślane. Często podejmowanie próby nauczenia się języków, które są oryginalne i mało popularne, kończy się fiaskiem. Dlatego należy wybrać te, z którymi będziemy mieć kontakt w przyszłości. Chcąc przyswoić jednocześnie dwa języki naraz warto wybrać takie, które nie są do siebie w zbyt dużym stopniu podobne, np. włoski i hiszpański, ponieważ na wczesnym etapie nauki mogą się one mylić. Warto najpierw poznać lepiej jeden język, a dopiero po jakimś czasie włączyć do swojej edukacji lekcje tego drugiego drugiego.