Jak poprawić pewność siebie w mówieniu po angielsku?

Tradycyjne metody nauki języków, poprzez pamięciową naukę zasad gramatycznych i uczenie się dużej ilości słówek, rzadko zwiększają umiejętności komunikacyjne. Dlatego nawet po kilku latach nauki angielskiego w szkole publicznej niektóre osoby nie są w stanie wypowiedzieć prostych zdań. Te same osoby, po trzech miesiącach pobytu za granicą, umiałyby porozumieć się z rdzennym mieszkańcem Wielkiej Brytanii. Dlaczego niektóre metody przyswajania języków są bardziej efektywne, a niektóre nie przynoszą praktycznych korzyści? I czy istnieje coś takiego jak talent do języków?

To pomoże ci poprawić Twój angielski

Dzieci szybko uczą się języków dlatego, że nie boją się popełnienia błędu. Tymczasem cały system edukacji opiera się na eliminacji pomyłek podczas testów, kartkówek oraz odpowiedzi, co powoduje w uczących się języka paraliż przy wypowiadaniu się. Należy uświadomić sobie, że błędy to najlepszy sposób nauki, tym bardziej jeżeli popełniamy je w towarzystwie kogoś, kto sprawnie je poprawi.

Przy komunikowaniu się w obcym języku najważniejsza jest, treść jaką chcemy przekazać rozmówcy, dlatego zasady gramatyczne schodzą na drugi plan. Zresztą sami Anglicy coraz rzadziej używają skomplikowanych dla nas czasów oraz trybów warunkowych – powszechnym twierdzeniem jest, że Polacy uczą się w szkole angielskiego zbliżonego bardziej do języka literackiego, niż używanego w codziennej komunikacji. Ma to oczywiście niezwykłe plusy, ale to jednak codzienna komunikacja, zawierająca również naleciałości gwarowe, jest najważniejsza.

W nauce współczesnego języka angielskiego na pewno pomoże dobra szkoła językowa, w której zajęcia przeprowadzane są w małych grupach, w związku z czym wykładowca ma szansę porozmawiać z każdym z uczniów z osobna. Sprawność językowa zależy w dużej mierze od systematycznego powtarzania, dlatego warto codziennie słuchać dialogów, radia lub telewizji po angielsku. Dzięki temu zyskamy dobre podstawy do naturalnej komunikacji i jednocześnie przyswoimy sobie niektóre wyrażenia.