Czym są języki romańskie?

Każdy ze współczesnych języków świata może zostać zakwalifikowany do jednej z dużych grup językowych. Znajdują się wśród nich między innymi języki romańskie będące podrodziną języków indoeuropejskich. Są to języki o bardzo długiej i jednocześnie naprawdę ciekawej historii.

Historia języków romańskich sięga aż do okresu preromańskiego w historii łaciny ludowej, który sięga po czasów między 476 a 800 rokiem po narodzinach Chrystusa. Do języków romańskich zalicza się język:

  • hiszpański
  • rumuński
  • włoski
  • portugalski
  • francuski

Stały się one podłożem dla języków sztucznych, do których zalicza się między innymi popularne przed laty esperanto. Oprócz używanych do dzisiaj języków zaliczanych do grupy romańskiej wskazać można szereg tych, które dawno wymarły. Przykładem jest język dalmatyński oraz judeo – portugalski. Ten pierwszy zniknął przeszło sto lat temu. Przyjmuje się, że obecnie nie żyje na świecie nikt, kto znałby język dalmatyński.

Języki zaliczane do jednej grupy mają wspólne pochodzenie, a tym samym są do siebie pod pewnymi względami podobne. To właśnie z tego powodu ułatwione jest uczenie się języka zaliczanego do tej samej grupy, co język, który już znamy. Oznacza to, że znając włoski, o wiele łatwiej będzie nam nauczyć się np. hiszpańskiego. W każdym z języków występują jednak rozmaite dialekty, którymi posługują się mieszkańcy danych regionów kraju.