Program Erasmus – sposób na naukę języków obcych

Erasmus to specjalny program wymiany studentów, który pozwala młodym osobom studiować za granicą przez okres od kilku miesięcy do nawet roku. Wyjazd daje szansę poznania nowej kultury od podszewki, zawarcia interesujących znajomości oraz opanowania obcego języka w najlepszy z możliwych sposobów – poprzez naukę od native speakerów.

A może by tak dwa języki

Student wyjeżdżający w ramach Erasmusa nie musi martwić się brakiem znajomości mowy, jaka obowiązuje na terenie danego kraju. Powinien natomiast dość dobrze władać angielskim, w którym najczęściej prowadzone są zajęcia przeznaczone dla uczniów zza granicy. Ten międzynarodowy język służy również do rozmów z innymi uczestnikami programu. Natomiast aby nauczyć się mowy danego kraju można skorzystać z oferty uczelni, która powinna zająć się organizacją kursów językowych dla uczestników Erasmusa na różnych poziomach zaawansowania. Najczęściej jednak to poza murami szkoły student posiada największe możliwości dla dobrego, a nawet biegłego opanowania danej mowy.

Obcowanie z kulturą i mentalnością mieszkańców oraz niejaki przymus komunikowania się w konkretnych sytuacjach uczą swobody w posługiwaniu się językiem przede wszystkim na poziomie mówienia oraz słuchania. Oczywiście, taka forma nauki posiada też pewne wady, jak na przykład niedokładna znajomość zasad pisowni czy ryzyko przyswojenia błędnych struktur językowych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesne korzystanie z kursu językowego, zaprzyjaźnienie się ze słownikiem oraz codzienny, intensywny kontakt z native speakerami.