Czym jest poziom biegłości językowej?

Przeglądając oferty kursów czy podręczniki do nauki języków obcych bardzo często można natrafić na określenia: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Te symbole zostały przyjęte przez Radę Europy i służą do klasyfikowania poziomu biegłości językowej uczniów lub kursantów. Warto jednak zastanowić się, czym jest sam poziom biegłości językowej?

Mówiąc najprościej, jest to zestaw wytycznych, dzięki którym można ustalić, w jakim stopniu uczeń bądź kursant zna język obcy. Poziom biegłości językowej można określić samodzielnie – zestawiając swoje umiejętności z opisami poszczególnych stadiów zaawansowania, przygotowanymi przez Radę Europy – lub przy pomocy odpowiednich testów. Stopień znajomości języka obcego u konkretnej osoby ustala się w oparciu o analizę jej biegłości w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu.

Po co szczegółowa klasyfikacja?

W prywatnych rozmowach na ogół wystarcza nam jeśli stwierdzimy, iż „dopiero rozpoczynamy przygodę z nauką języka” bądź „znamy go w stopniu biegłym”. Mimo to klasyfikacja poziomów biegłości językowej została przygotowana w innym celu. Dzięki niej ujednolicono system nauczania, czyli ustalono, jakie umiejętności należy ćwiczyć u uczących się na każdym z etapów ich edukacji. Kurs języka angielskiego dla początkujących oferuje szkoła języków K&K z Krakowa.