Czym jest egzamin DELE?

DELE to egzamin potwierdzający znajomość hiszpańskiego na określonym poziomie biegłości językowej. Jest to dokument posiadający status międzynarodowy, potwierdzony dodatkowo oficjalną aprobatę ze strony Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. Dyplom DELE ma wysoką wartość przede wszystkim na rynku pracy.

DELE – podstawowe informacje

Dyplom ze znajomości języka hiszpańskiego można uzyskać na sześciu podstawowych poziomach oraz dwóch przeznaczonych dla uczniów od 11 do 17 roku życia. Podstawowy poziom znajomości języka to A1, natomiast najwyższe umiejętność operowania daną mową określa się za pomocą oznaczenia C2.

Niezależnie od poziomu, każda sesja egzaminacyjna składa się z kilku części. Pierwsza z nich to czytanie ze zrozumieniem, a następnie wypowiedź pisemna. Drugim etapem jest rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź ustna. W zależności od poziomu kolejność poszczególnych etapów może się od siebie różnić. Ilość punktów wymaganych do otrzymania dyplomu również jest inna dla każdego z poziomów.

Ośrodków egzaminacyjnych w Polsce jest aż 14, a wszystkie z nich podlegają centrali znajdujące się w Krakowie lub Warszawie. Egzaminy DELE odbywają się w sesji letniej oraz zimowej, pięć razy do roku, w zależności od poziomu jaki chcemy zdawać. Przygotowanie do egzaminu najlepiej zapewniają szkoły językowe, w których nauczyciele bazują na podręcznikach dopasowanych swą treścią i rodzajami zadań właśnie do wymogów oraz formy egzaminu.