Co to jest CPE?

CPE (ang. Certificate of Proficiency in English) to dokument o znaczeniu międzynarodowym, stosowany do określania poziomu znajomości angielskiego przez jego posiadacza. W Polsce jest on uznawany za odpowiednik niegdysiejszego egzaminu państwowego z języka angielskiego. Jego wystawianiem zajmuje się Uniwersytet w Cambridge. CPE jest wymagany przez takie instytucje jak Urząd Służby Cywilnej, a ponadto honoruje się go w biurach turystycznych, ministerstwach oraz placówkach edukacyjnych na całym świecie.

Informacje na temat CPE

CPE to dokument posiadający znaczenie w praktycznie każdej dziedzinie na rynku pracy. Zwykle stanowi przepustkę do zatrudnienia w zagranicznych firmach. Uzyskanie certyfikatu pozwala określić znajomość angielskiego jako biegłą na następujących polach: czytania, pisania, słuchania oraz mówienia.

Egzamin składa się z tych czterech części, których skala oceniania została stworzona tak, aby być proporcjonalnym wyznacznikiem końcowej oceny. CPE oceniane jest w skali pięciu ocen, w tym trzech oznaczających zdanie egzaminu od najwyższej noty, czyli A, do C, które określa minimalną liczbę punktów do otrzymania certyfikatu. Próg potrzebny do zdania wynosi 60% sumy wszystkich punktów. Oceny D i E oznaczają nieprzejście egzaminu.

CPE jest przyznawany dożywotnio, a sesje egzaminacyjne są przeprowadzane w maju, czerwcu oraz w listopadzie i grudniu. Prace są oceniane przez departament Uniwersytetu w Cambridge. Certyfikat jest wystawiany jedynie tym osobom, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.