Czym jest CAE?

CAE to międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Taki dokument honorowany jest na całym świecie, zarówno w środowisku biznesowym czy przemysłowym jak i naukowym. Poza tym jest to certyfikat, którego obecność jest konieczna w przypadku pojęcia studiów za granicą.

Aby zdać egzamin na tym poziomie, należy przeznaczyć na przygotowanie się do niego 750-800 godzin. Samo sprawdzenie wiedzy trwa kilka godzin i składa się z 5 części:

– Reading (czyli czytanie), łącznie 180 pytań podzielonych na 4 moduły po około 45 pytań na każdy moduł. Pytania najczęściej występują jako tekst połączony z testem wielokrotnego wyboru.

– Writing (czyli pisanie) – składa się z dwóch podczęści i jedna z nich jest obowiązkowa. Polega na napisaniu jednego tekstu o długości 250 słów lub dwóch tekstów o długości kolejno 200 i 50 słów.

– Zastosowanie języka angielskiego (English in Use) – ten etap może trwać nawet 90 minut i składać się z 6 części. Polega na uzupełnianiu luk w tekście swoimi słowami lub jedną z odpowiedzi.

– Listening (czyli słuchanie) – składa się z dwóch części. W pierwszej słuchamy tekstu 2 razy, w drugim jedynie raz.

– Speaking (czyli mówienie) – przeprowadzany w parach, przez dwóch egzaminatorów. Składa się z 4 sekcji. W pierwszej kandydaci rozmawiają ze sobą o wszystkim. Następnie należy porównać 2 fotografie, a 2 kolejne sekcje obejmują współpracę między kandydatami oraz rozmowę z egzaminatorem.

CAE wydawany jest bezterminowo, dlatego warto uzyskać zawsze, gdy tylko jest taka możliwość.