Czy warto zdać egzamin IELTS z angielskiego?

IELTS (International English Language Testing System) to uregulowany egzamin świadczący o znajomości języka angielskiego na poziomie wymaganym przez daną placówkę. IELTS jest bowiem zdawany przez studentów pragnących studiować w krajach anglojęzycznych lub przez osoby, które planują pracę w Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. W tych krajach język angielski na dobrym poziomie jest jednym z warunków do rozpoczęcia kariery w zawodzie.

Jak wygląda IELTS?

IELTS zdaje się w module Academic przeznaczonym dla studentów lub General Training dla osób potrzebujących certyfikatu językowego w zagranicznym miejscu pracy. Egzamin dzieli się na cztery części, które weryfikują umiejętności na poziomie słuchania, rozumienia tekstu, pisania i konwersacji. Zadania z rozumienia tekstu i pisania są takie same, niezależnie od wybranego modułu. Różnice zachodzą natomiast na poziomie aktywnego używania języka, to znaczy przy rozumieniu ze słuchu i konwersacji.

Czemu warto mieć certyfikat IELTS?

To rodzaj certyfikatu o znaczeniu międzynarodowym. Posiadacze IELTS mogą studiować na większości uniwersytetów w USA oraz prawie we wszystkich szkołach wyższych w Wielkiej Brytanii. Jest to dokument respektowany przez placówki publiczne, wielkie firmy oraz urzędy imigracyjne państw anglojęzycznych i nie tylko – znajomość angielskiego jest wymagana również przez szkoły w krajach europejskich, głównie jako alternatywa dla rodzimej mowy danego kraju. Egzamin powstaje we współpracy specjalistów z Uniwersytetu Cambridge, instytucji British Council oraz jednostki edukacyjnej IDP Australia.

Przyszły uczestnik może skorzystać z platformy e-learningowej, gdzie bezpłatnie udostępnia się mu 30 godzin nauki. Część sprawdzająca poziom konwersacji jest zdawana poprzez rozmowę z egzaminatorem (inny popularny certyfikat TOEFL coraz częściej praktykuje nagrywanie wypowiedzi zdających na komputerze). Zaletą IELTS są częste terminy zdawania egzaminów – na przestrzeni roku odbywa się kilkanaście sesji. Uczestnicy otrzymują wyniki egzaminu już przed upływem dwóch tygodni.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem certyfikatu IELTS i szukacie szkoły językowej z dobrej jakości kursem języka angielskiego – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.