Zalety wychowania dwujęzycznego

Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego od zawsze stanowi pewien atut na rynku pracy. Sprawne posługiwanie się obcą mową poprawia również kondycję naszego mózgu, polepsza pamięć i pozwala lepiej się skoncentrować. Dzieci dorastające w dwujęzycznym środowisku odznaczają się również większą kreatywnością niż ich rówieśnicy wychowani w rodzinie jednojęzycznej.

Oczywiście warto wziąć pod uwagę fakt, że termin „wychowanie dwujęzyczne” może być rozumiany na dwa sposoby. W węższym zakresie dotyczy procesu dydaktycznego odbywającego się w szkołach oraz przedszkolach. W szerszym obejmuje oddziaływanie społeczne – zarówno w rodzinie oraz szkole, jak w ich otoczeniu.

Jakie korzyści przynosi wychowanie dwujęzyczne?
Przyjmuje się, że wszystkie korzyści takiego stylu wychowania są wynikiem pracy i wysiłku jaki stanowi przetwarzanie, a następnie przekład informacji z jednego języka na drugi. Według przeprowadzonych ekspertyz u dzieci dwujęzycznych szybciej dochodzi do pojawienia się zdolności empatycznych. Lepiej odnajdują się w różnych środowiskach i są zazwyczaj bardziej zainteresowane tym, co dzieje się na zewnątrz, niż ich rówieśnicy posługujący się tylko jednym językiem.

Nawet jeżeli nasza rodzina nie jest dwujęzyczna, możemy wdrożyć w codzienność dziecka kilka sposobów na przyswojenie obcej mowy. Odpowiednim wiekiem do rozpoczęcie nauki drugiego języka wynosi 3 lata. Najlepiej jest wykorzystać w tym celu pomoce edukacyjne w postaci zabawek, książeczek lub zapisać dziecko na zajęcia językowe.