Popularne błędy popełniane przez obcokrajowców w języku angielskim

Popularne błędy popełniane przez obcokrajowców w języku angielskim
Popularne błędy popełniane przez obcokrajowców w języku angielskim

Powszechna znajomość języka angielskiego nie uchroniła obcokrajowców przed popełnianiem błędów gramatycznych i językowych. Wiele z nich jest wynikiem nieuwagi i roztargnienia, jednak pewne pojawiają się na tyle często, że można zauważyć pewne prawidłowości.

Najpopularniejsze błędy


Najpopularniejsze błędy popełniane w języku angielskim wynikają z podobieństwa brzmienia pewnych słów. Na przykład wielu Polaków stosuje słowo „actual” jako aktualny, nie zaś jako rzeczywisty. Istnieje również wiele słów, które zarówno w języku polskim, jak i angielskim mają podobne znaczenie, jednakże ich angielska wersja w zależności od kontekstu zdania może oznaczać coś zupełnie innego. Słowo „impression” może zarówno oznaczać impresję, wrażenie jak i odbitkę lub odcisk. Słowa, których wymowa brzmi podobnie do słów stosowanych w innych językach, aczkolwiek mających zupełnie inne znaczenie nazywamy false friends. Kolejnym często pojawiającym się błędem jest niepoprawny szyk zdania. Większość zdań w języku angielskim opiera się na podobnej konstrukcji, jak zdania wymawiane w języku polskim. Niestety reguła podmiot+orzeczenie+dopełnienie nie sprawdza się, kiedy mamy do czynienia z okolicznikami czasu. Pisząc teksty w języku angielskim zwróćmy szczególną uwagę na interpunkcję – to kolejny słaby punkt obcokrajowców.

Praktyka czyni mistrza


Oczywiście to nie wszystkie błędy, z którymi można się spotkać podczas rozmowy z obcokrajowcami, jednakże wszechobecność języka angielskiego w naszym codziennym życiu stopniowo eliminuje pojawanie się rażących błędów.