Kim jest poliglota

kim jest poliglota
kim jest poliglota

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. A jak to jest znać kilka lub więcej języków? Wydaje się, że jest to zadanie niewykonalne lub przynajmniej bardzo trudne do zrealizowania. Ale czy wiesz, że tak naprawdę każdy człowiek może być poliglotą i nauczyć się kilku języków obcych?

Kim jest poliglota? Odpowiadają nauczyciele szkoły języków obcych w Krakowie

Powszechnie uważa się, że osoby, które dobrze opanowały języki obce, to osoby o wyjątkowych zdolnościach. Tak, to prawda, że niektórzy są bardziej uzdolnieni lingwistycznie i przyswajanie języków oraz posługiwanie się nimi przychodzi im łatwiej. Ale tak naprawdę każdy z nas jest predysponowany, by stać się poliglotą. Przecież każdy z nas musi nauczyć się języka ojczystego! Proces przyswajania pierwszego języka tak naprawdę niewiele się różni od nauki języka obcego. Jednak wielu osobom po prostu brakuje motywacji – do nauki zniechęca rutyna, brak czasu i szybkich postępów. Dużą rolę gra też podejście ucznia – jeśli jest przekonany, że języki obce nie są dla niego, bo nie ma zdolności lingwistycznych, nauka nie będzie owocna.

Nie wszyscy poligloci pochodzą ze Szwajcarii, gdzie mieszkańcy posługują się na co dzień czterema językami – Alexander Arguelles to współczesny poliglota ze Stanów, który dzięki ciężkiej pracy opanował ponad 50 języków. Motywacja, świadomy wysiłek i odpowiednie metody mogą więc z każdego uczynić poliglotę – jaki język wybierzesz jako kolejny do nauki?

Znani poligloci

Oprócz wspomnianego Alexandra Arguellesa istnieje wielu innych znanych poliglotów. Jedną z bardziej znanych osobistości w świecie poliglotów jest Ziad Fazah, który włada 59 językami. Istnieją jednak dowody potwierdzające, że niektóre z tych mów zna jedynie w słabym stopniu. Kolejnym znanym poliglotą miał być żyjący na przełomie XIX i XX wieku Emil Krebs, który w momencie zdawania matury, a więc w wieku kilkunastu lat, posługiwał się podobno 12 językami  europejskimi i to w stopniu biegłym. Po pewnym czasie poświęcił się nauce języków azjatyckich. Zawodowo pracował jako dyplomata w Chinach, a mieszkańcy tego kraju mieli nazywać go „chodzącym słownikiem”. Sam Krebs w wieku 47 lat przyznawał się do znajomości 33 języków w stopniu dobrym. Podobno nauczył się języka baskijskiego w kilka dni, a cytaty z dzieł wielkich niemieckich poetów potrafił przełożyć na kilkadziesiąt języków azjatyckich. Mniej więcej w tym samym czasie żył William James Sidis uznawany za jednego z najinteligentniejszych ludzi na świecie. W wieku 12 lat miał znać 8 języków. Ponadto ukończył studia matematyczne, był również kosmologiem, socjologiem oraz antropologiem. Pod koniec życia zainteresował się zwyczajami Indian.

Jak poligloci uczą się języków?

Osoby władające wieloma językami posiadają swoje sprawdzone metody nauki, a jedną z najważniejszych jest wypracowanie własnego systemu pracy. Różne techniki nauki lub zapamiętywania mogą okazać się skuteczne dla różnych osób. Innymi słowy, nie istnieje uniwersalne przepis na naukę języka. Należy próbować różnych metod, aby znaleźć tę najlepszą. Kolejnym istotnym elementem jest podtrzymywanie kontaktu z dotychczas poznanymi mowami. 

  • Znając dobrze jeden język, możemy uznać, że nie musimy go już więcej ćwiczyć. Tymczasem język nawet ten ojczysty można łatwo zapomnieć. Dlatego tak ważna jest systematyczność w powtarzaniu!
  • Kolejnym istotnym elementem jest zapał do nauki, a więc czerpanie satysfakcji z poszerzania swojej wiedzy oraz polubienie samego procesu nauki.
  • Niektórym, zwłaszcza na początkowych etapach nauki języka, przydadzą się zajęcia w szkole językowej. W Krakowie zapraszamy do KandK.
  • Poligloci często wspominają również o tym, aby naukę łączyć z innymi zainteresowaniami lub codziennie wykonywanymi czynnościami. W ten sposób dochodzi do powstania zjawiska immersji językowej, dzięki któremu języka uczymy się niejako „przy okazji”.