Kanadyjska odmiana języka angielskiego

Kanada to jedno z największych państw świata. Mieszkańcy tego kraju mówią w dwóch językach: francuskim, który usłyszeć można przede wszystkim w prowincji Quebec oraz angielskim w reszcie kraju. Jak wygląda kanadyjska odmiana języka angielskiego? Czym się charakteryzuje?

Wbrew pozorom kanadyjska odmiana języka angielskiego wcale nie jest podobna do odmiany amerykańskiej. Kanadyjczykom znacznie bliżej do Brytyjczyków niż do Amerykanów. Dlaczego tak się dzieje, skoro Kanada sąsiaduje ze Stanami Zjednoczonymi? Otóż przed wiekami była kolonią brytyjską. Po zmianach, jakie zaszły zachowano język, który używany był za czasów kolonizatorów, chroniąc go przed amerykańskimi naleciałościami. Ciekawostką jest fakt, że Amerykanie uznają kanadyjski angielski za bliższy brytyjskiemu, podczas gdy Brytyjczycy – za bliższy amerykańskiemu. Z kolei regionalne odmiany kanadyjskiego angielskiego, którymi posługują się mieszkańcy terenów graniczących z USA, są w o wiele większym stopniu przesiąknięte amerykańską wymową, niż język oficjalny.

W ostatnich latach można zauważyć wpływy języka amerykańskiego na angielski, jakim posługują się Kanadyjczycy. Ciekawym jest jednak fakt, że regularnie prowadzone są kampanie zachęcające mieszkańców Kanady do zachowania swojej odrębności językowej od Stanów Zjednoczonych. Pokazuje to, jak bardzo Kanadyjczycy przywiązani są do swojej historii oraz tradycji.