Jakimi językami obcymi interesowano się w przeszłości?

Wybierając kurs językowy, często zastanawiamy się nad tym, jakie języki są najbardziej popularne. Im więcej osób posługuje się daną mową, tym bardziej wydaje się ona przydatna. W swoich kalkulacjach staramy się patrzeć raczej w przyszłość. Jak to było jednak w przeszłości? Które języki cieszyły się największym zainteresowaniem?

Językiem Europy jest…
Przez tysiąclecia to łacina cieszyła się statusem lingua franca w Europie. Stosowano ją powszechnie do komunikowania się jeszcze do XVIII wieku. W Polsce stanowiła język urzędowy do czasów rozbiorów, a msze w Kościołach odbywały się w języku łacińskim aż do połowy ubiegłego wieku. Warto również przypomnieć, że to właśnie z łaciny narodziły się współczesne języki romańskie, czyli jedna z największy rodzin języków w Europie, do której należą między innymi hiszpański, francuski, włoski oraz rumuński. Do tej pory trwają spory lingwistów co do tego, czy łacina jest rzeczywiście językiem martwym, jako że ciągle jest ona nauczana w szkołach średnich i na studiach.

Francuski jako język międzynarodowy
W XVIII wieku język francuski wkroczył na międzynarodową arenę, stając się językiem kultury i dyplomacji. W tej mowie tworzyło wielu znanych pisarzy, a wyższe warstwy społeczeństwa w Polsce czy Rosji posługiwały się francuskim nawet na co dzień. Ranga francuskiego zwiększyła się jeszcze bardziej po Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Obecnie język francuski jest powszechnie używany lub posiada status języka urzędowego w 54 krajach.

Zwiększony zasięg języka rosyjskiego
W związku z powstaniem ZSRR język rosyjski rozprzestrzenił się między innymi na terenie dzisiejszej Białorusi oraz wschodniej części Ukrainy. Rosyjskojęzyczne mniejszości zamieszkują również Estonię i Łotwę. Postępująca dominacja języka rosyjskiego przyczyniła się do zaniku mów z rodziny języków ugrofińskich. Język rosyjski jest dzisiaj językiem urzędowym w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie oraz Kirgistanie.

Jak angielski powoli zdobywał dominującą pozycję?
Obecnie to angielski jest wybierany jako najczęściej nauczany język obcy. Wynika to z wielu czynników, między innymi ze względu na liczne kolonie Wielkiej Brytanii czy też dominującą pozycję gospodarczą Stanów Zjednoczonych. Język angielski przewodzi również w świecie rozrywki, a do jego popularyzacji przyczynił się Internet. Obecnie jest on językiem urzędowym w 52 krajach na świecie.