Jak uczyć się języka poprzez piosenki?

Dla wielu osób nie ma przyjemniejszego sposobu nauki języka niż słuchanie i śpiewanie piosenek. Należy jednak wiedzieć, jak korzystać z tej metody przyswajania obcej mowy. Jak zatem stosować ją, aby była ona efektywna?

Nauka wymowy i pisania

Śpiewanie piosenek to przede wszystkim doskonała szansa na to, aby uczyć się wymowy słówek. Jednak zanim zaczniemy nucić ulubioną melodię, należy koniecznie upewnić się, że wszystkie wersy wymawiamy poprawnie. W tym celu warto skorzystać ze słownika internetowego, w którym można sprawdzić wymowę poszczególnych słówek, a czasami nawet całych zdań. Piosenki można również notować ze słuchu, a w ten sposób ćwiczyć umiejętność pisania. W sieci znajdują się rozmaite ćwiczenia w tym zakresie, najczęściej w formie tekstów z lukami, które trzeba wypełnić. Takie ćwiczenie można jednak wykonać również samodzielnie, zwłaszcza że te dostępne w Internecie często dotyczą popularnych piosenek, których tekst jest nam często znany.

Nauka słówek przy wykorzystaniu fiszek

Uczenie się języka poprzez słuchanie piosenek może również przyczynić się do znacznego zwiększenia zakresu znanych słówek. Wystarczy tworzyć fiszki, które swoją drogą są jednym z najbardziej efektywnych sposobów przyswajania obcego słownictwa. Nowo poznane wyrazy wystarczy zapisać na niewielkich bloczkach papieru, a następnie regularnie je powtarzać. Takie odświeżanie wiedzy pozwala trwale zapamiętywać nowe słownictwo. Poleca się wykonać co najmniej pięć sesji powtórzeniowych, zanim uzna się dany wyraz za zapamiętany.

Ćwiczenie tłumaczenia

Słuchanie utworów muzycznych to także doskonała okazja do tego, aby poćwiczyć swoje umiejętności translatorskie. W ten sposób można uczyć się zasad gramatyki czy syntaktyki. To jedna z metod polecanych również do nauki słówek, a to dlatego, że nowe wyrazy przyswaja się najlepiej, jeśli występują one w kontekście, czyli w całym zdaniu. Dotyczy to zwłaszcza wyrażeń stereotypowych, czyli pewnych utrwalonych struktur językowych, które są charakterystyczne dla danego języka.

Surowa selekcja to podstawa

Wybierając piosenki do nauki języka, niekoniecznie należy kierować się własnym gustem. Warto przede wszystkim przeanalizować je pod kątem językowym. Jeśli dany utwór zawiera wiele nowych słówek i ciekawe konstrukcje gramatyczne, to warto dodać go do listy. Należy jeszcze tylko upewnić się, że nie ma w nim błędów.