Jak rozpoznać swój poziom biegłości językowej?

Znajomość języka obcego można rozpatrywać w pięciu kategoriach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, prowadzenia rozmowy, pisania i tworzenia bardziej złożonych wypowiedzi ustnych. Na każdym poziomie znajomości języka (od A1 po C2) istnieją dość ścisłe kryteria określające umiejętności językowe w każdej z wyżej wymienionych kategorii. Kryteria nie są przypadkowe, ponieważ ich objaśnienie znajduje się w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, uchwalonym przez Radę Europy. Najlepszym sposobem na to, żeby rozpoznać swój poziom biegłości językowej, jest skonfrontowanie swojej wiedzy z opisami dotyczącymi znajomości języka na określonych poziomach. Opisy są dostępne w Internecie na wielu stronach, od stron edukacyjnych czy należących do szkół językowych, aż po Wikipedię.

Poza tym poziomy znajomości języka są również określone w stosownych publikacjach czy podręcznikach. Innym sposobem na rozpoznanie kompetencji językowych jest rozwiązanie testu zawierającego konkretne pytania i zagadnienia dotyczące znajomości danego języka obcego. Testy są dostępne zarówno w Internecie, jak i w podręcznikach do nauki języków, chociaż najlepiej zrobić to w szkole językowej pod okiem profesjonalisty. Warto przy tym pamiętać, że znajomość języka obcego nie jest jednorodna. Sytuacja, w której ktoś zdecydowanie lepiej mówi, niż pisze, nie jest rzadkością. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta sama osoba posiadała umiejętność prowadzenia rozmowy na poziomie B2, a pisania A2, należy jedynie pamiętać, że takie różnice powinno się jak najszybciej wyrównać.