Ilu języków można się uczyć jednocześnie? Odpowiadają nauczyciele naszej szkoły języków obcych w Krakowie  

nauka wielu języków obcych
nauka wielu języków obcych

Nie istnieje uniwersalna odpowiedź na pytanie, ilu języków można się uczyć jednocześnie. To kwestia indywidualna, uzależniona głównie od trybu życia. Mózg nie stawia nam żadnych konkretnych ograniczeń, jednak planując kształcenie językowe, należy brać pod uwagę zasób czasu, którym dysponujemy. Nauka 2–3 języków jest optymalna, jeśli chcemy pogodzić kształcenie z innymi aktywnościami życiowymi.

Jak rozpocząć naukę kilku języków obcych jednocześnie?

Przed przystąpieniem do nauki kilku języków należy przygotować osobistą strategię kształcenia. Najlepszym rozwiązaniem będzie kontynuacja nauki języka, który już znamy i dodanie do niego kolejnych. Ponadto poznawanie języków pozwala nam na ciągły kontaktu z nimi w życiu codziennym.

Systematyczna nauka kilku języków — na przykład w szkole języków obcych w Krakowie

Najlepszym rozwiązaniem jest systematyczna nauka, ale jeśli tryb życia nam na to nie pozwala, warto dbać o kontakt z językami poprzez oglądanie filmów, seriali, czytanie książek czy prasy. Internet daje w tym względzie ogromne możliwości – oprócz stron poświęconych nauce języka, można za jego pomocą zawrzeć znajomość korespondencyjną z osobami z różnych krajów i w ten sposób ćwiczyć praktyczne użycie języków. Dobrym rozwiązaniem jest też zdecydowanie się na kursy językowe, które pozwolą na usystematyzowanie nauki i zagwarantują stały postęp.

Nie zapominajmy jednak, że jeden język opanowany na poziomie bardzo dobrym daje większe możliwości niż pięć języków opanowanych na poziomie początkującym. Z tego też powodu ucząc się nowego języka, ćwiczymy ten, który już częściowo znamy.

Ilu języków można się uczyć jednocześnie?

Wiemy już zatem, że nauka dwóch języków jednocześnie jest nie tylko możliwa, ale również polecana. Takie podejście pozwoli urzeczywistnić marzenia osoby, która aspiruje do tytułu poligloty. Należy jednak wiedzieć, jakie sposoby przyśpieszają równoczesne poznawanie dwóch języków.

Najlepiej zacznij od…

Żeby nie stracić zapału do nauki, warto wyznaczyć sobie cel, dla którego ćwiczy się swoje umiejętności językowe. Może nim być chęć uzyskania lepszej pracy, poznanie kultury danego kraju lub czytanie książek ulubionego pisarza w oryginale. Przyda się również stworzenie harmonogramu nauki – przyswajanie dwóch mów w jednym czasie wymaga doskonałego zorganizowania.

Wykorzystaj podobieństwa

Studiując języki z tej samej rodziny, na przykład romańskiej lub germańskiej, poleca się skorzystać z zachodzących pomiędzy nimi podobieństw.  Poznając słówka, warto zabawić się w językoznawcę i poznawać pochodzenie poszczególnych wyrazów. W ten sposób można dotrzeć do podstaw etymologicznych słów, które są często wspólne dla języków wywodzących się z tej samej rodziny.

Oddzielaj języki od siebie

Chociaż korzystanie z podobieństwa między językami jest jak najbardziej polecane, to należy zawsze myśleć o nich jak o dwóch odrębnych tworach. Ucząc się hiszpańskiego, należy zrezygnować ze słuchania angielskiego radia lub telewizji w tym samym czasie. Warto również wyznaczyć sobie określone pory dnia na naukę każdego z języków. Żeby jeszcze lepiej podkreślić odrębność językową, można nawet pokusić się o wydzielenie osobnych miejsc w domu do studiowania obu języków.

Eksperymentuj z metodami nauki

Poznając obcą mowę, należy być otwartym. Jeśli dana technika nauki sprawdziła się w przypadku jednego języka, to nie oznacza, że będzie ona skuteczna przy innym podejściu. Wiele zależy od charakteru samego języka. Niektórym oswojenie się z angielską wymową przychodzi łatwiej niż nauka deklinacji niemieckich rzeczowników, innym z kolei – na odwrót. Warto zatem próbować i sprawdzać, jakie sposoby przyswajania wiedzy działają najlepiej w określonym przypadku.

Pomoc specjalistów ze szkoły języków z naszej szkoły języków obcych w Krakowie

Nauka dwóch języków jest trudna, dlatego jeśli potrzebujemy pomocy — powinniśmy z niej skorzystać. Wsparcie ze strony nauczyciela daje  możliwość ćwiczenia się w prowadzeniu konwersacji oraz wyklucza ryzyko uczenia się niepoprawnych form językowych.