Ilu języków można się uczyć jednocześnie?

Nie istnieje uniwersalna odpowiedź na pytanie, ilu języków można się uczyć jednocześnie. To kwestia indywidualna, uzależniona głównie od trybu życia. Mózg nie stawia nam żadnych konkretnych ograniczeń, jednak planując kształcenie językowe należy brać pod uwagę zasób czasu, którym dysponujemy. Nauka 2–3 języków jest optymalna, jeśli chcemy pogodzić kształcenie z innymi aktywnościami życiowymi.

Przed przystąpieniem do nauki kilku języków, należy przygotować osobistą strategię kształcenia. Najlepszym rozwiązaniem będzie kontynuacja nauki języka, który już znamy i dodanie do niego kolejnych. Ponadto poznawanie języków pozwala nam na ciągły kontaktu z nimi w życu codziennym.

Najlepszym rozwiązaniem jest systematyczna nauka, ale jeśli tryb życia nam na to nie pozwala, warto dbać o kontakt z językami poprzez oglądanie filmów, seriali, czytanie książek czy prasy. Internet daje w tym względzie ogromne możliwości – oprócz stron poświęconych nauce języka, można za jego pomocą zawrzeć znajomość korespondencyjną z osobami z różnych krajów i w ten sposób ćwiczyć praktyczne użycie języków. Dobrym rozwiązaniem jest też zdecydowanie się na kursy językowe, które pozwolą na usystematyzowanie nauki i zagwarantują stały postęp.

Nie zapominajmy jednak, że jeden język opanowany na poziomie bardzo dobrym daje większe możliwości niż pięć języków opanowanych na poziomie początkującym. Z tego też powodu ucząc się nowego języka, ćwiczymy ten, który już częściowo znamy.