Ile trzeba znać słów, by móc płynnie porozumiewać się w języku angielskim?

ile słówek trzeba znać do płynnego porozumiewania się w angielskim
ile słówek trzeba znać do płynnego porozumiewania się w angielskim

Znajomość języka angielskiego jest niezwykle cenna. Pozwala przekraczać granice komunikacyjne, które dzielą nas od poznania nieznanych dotąd kultur. Otwiera drogę ku podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, a także znacząco ułatwia funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że znajomość języka angielskiego jest przydatna.

Ile trzeba znać słów, by móc płynnie porozumiewać się w języku angielskim?

Czy rzeczywiście trzeba uczyć się języka latami, by móc porozumieć się z obcokrajowcem? Niektórzy eksperci twierdzą, że znajomość zaledwie 1200–2500 słów pozwala porozumieć się z Anglikiem. Włoski poliglota Luca Lampariello zwraca uwagę na zjawisko rdzenia językowego, który określa naszą zdolność do spontanicznego łączenia słów w zdania. Umiejętność ta ma zdecydowanie większy wpływ na płynne posługiwanie się językiem obcym niż znajomość samych słów. Co ważne, wiele słów posiada kilka odmiennych znaczeń i zastosowań, dlatego nauczenie się terminów jest niewystarczające do pełnego władania językiem angielskim. Potrzebne jest wypracowanie nawyku łączenia słów w logiczne zdania, zaś zdania w sieci komunikacyjne.

Amerykański językoznawca Stephen Krashen zbadał, ile potrzeba słów do stworzenia pełnego wydania pewnej gazety. Wynik z pewnością zaskoczy wielu czytelników, bowiem wystarczy zaledwie 600 wyrazów, by stworzyć kilkanaście różnych tekstów. W takim przypadku założenie, że znajomość między 1200 a 2500 angielskich słów nie powinno odbiegać od prawdy. Potwierdzają to również lektorzy naszej szkoły językowej w Krakowie.

Aktywna i pasywna znajomość języka

Mówiąc o umiejętności komunikacji z innymi, nie należy zapominać o podziale słownictwa na aktywne i pasywne. Do tej pierwszej kategorii należą słowa, których jesteśmy w stanie używać w piśmie lub w mowie. Z kolei słownictwo znane głównie w sposób pasywny pozostaje dla nas zrozumiałe w momencie, gdy zostanie użyte przez drugą osobę, nie jest jednak na ogół używane przez nas samych. Należy zatem dążyć do tego, aby stopniowo powiększać zakres słownictwa znanego w sposób aktywny, którym umiemy rzeczywiście się posługiwać. Najlepszym sposobem jest regularne powtarzanie danego wyrazu oraz uczenie się go w kontekście.

Ilu słówek używa się na co dzień?

Określając poziom słownictwa, jaki potrzebny jest do prowadzenia rozmowy z rdzennym Amerykaninem lub Anglikiem, należy pamiętać o tym, że zakres słownictwa używanego do codziennej komunikacji jest dość ograniczony. Szacuje się, że amerykański student zna około 45000-50000 słów. Znaczna większość z nich nie jest jednak używana na co dzień. Wiele zależy od stopnia wykształcenia oraz wykonywanej pracy. Statystycznie, wykształcony Anglik używa około 5000 różnych wyrazów dziennie, podczas gdy zakres ten dla przeciętnego taksówkarza wynosi maksymalnie 3000.

Jak efektywnie uczyć się słownictwa?

Warto zacząć od określenia tego, jakie słówka są nam rzeczywiście potrzebne. Niektórzy uczą się obcego języka do konkretnych celów, inni chcą po prostu prowadzić w nim swobodne rozmowy.

  • Gdy określimy zakres potrzebnego słownictwa, czas przystąpić do właściwej pracy, którą są codzienne powtórki.
  • Warto zapamiętywać słówka w kontekście, a więc w całych zdaniach, utartych zwrotach i wyrażeniach.
  • Żeby dana jednostka jak najszybciej przeszła do grupy słownictwa znanego aktywnie, poleca się wykorzystywać ją podczas konwersacji prowadzonej z drugą osobą, najlepiej nauczycielem lub native speakerem.
  • Innym sposobem na trwałe zapamiętanie słowa jest tworzenie krótkich scenek i dialogów z jego użyciem.
konwersacje po angielsku z native speakerem

Czy znajomość słówek to wszystko?

Do sprawnej komunikacji w obcym języku niezbędne są również inne umiejętności. Należy pracować nad zdolnością budowania zdań oraz prowadzenia konwersacji, a także pogłębiać reguły gramatyki. Swoboda rozmawiania po angielsku jest bowiem wypadkową wielu umiejętności i nie zależy jedynie od dobrej znajomości słownictwa.

Czy istnieje zatem złota recepta?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, ile słów należy znać, aby móc swobodnie komunikować się po angielsku. Poziom płynności językowej zależy od wielu czynników, takich jak cel i czas poświęcony na naukę, intensywność zajęć, indywidualne zdolności i predyspozycje językowe, a także stopień trudności poznawanego słownictwa. Duże znaczenie zdaje się również mieć znajomość innych, zbliżonych do angielskiego języków, takich jak na przykład niemiecki lub francuski.

Jak wyznaczyć sobie pułap?

Żeby płynnie porozumiewać się w języku angielskim, należy znać co najmniej 3000-4000 słów, co umożliwia zrozumienie większości codziennych rozmów, prowadzenie prostej konwersacji na tematy związane z pracą, szkołą czy życiem codziennym. Jeśli chce się natomiast osiągnąć zaawansowany poziom płynności, należy poznać około 10000 słów. Taki zasób słownictwa umożliwi swobodne prowadzenie rozmów na różnorodne tematy, czytanie i rozumienie tekstu bez większych trudności oraz prowadzenie negocjacji w pracy czy studiach. W ten sposób można pozyskać wiele nowych perspektyw zawodowych.

Kursy języka angielskiego w K&K School of English

Poziom płynności w języku angielskim to nie tylko znajomość słówek, ale również umiejętność poprawnego stosowania gramatyki, właściwego akcentu, słownictwa związanego z konkretnymi dziedzinami (np. biznesem, medycyną, nauką) oraz ogólnej wiedzy na temat kultury i zwyczajów anglojęzycznych. Dlatego lepiej zapisać się na kurs językowy lub indywidualne zajęcia, podczas których ćwiczy się wszystkie umiejętności językowe w równym stopniu. 

Zajęcia w naszej szkole polegają na konwersacjach, wspólnym wykonywaniu ćwiczeń gramatycznych oraz odsłuchiwaniu nagrań. Co istotne, uczeń dostaje od nauczyciela odpowiedź zwrotną, co pozwala uniknąć powtarzania błędów. Poza tym zajęcia z innymi uczniami to doskonała okazja do zawarcia nowych znajomości oraz poznania wielu innych osób, które również są zainteresowane nauką angielskiego. Wspólne rozmowy można prowadzić również poza klasą. Jest to także najbardziej naturalny sposób nauki, jako że język jest wówczas przyswajany w wyniku naturalnej interakcji z drugą osobą, a także poprzez rozumienie kontekstu. Grupy uczniów w naszej szkole są tworzone głównie na podstawie poziomu językowego poszczególnych kursantów, co pozwala na sprawne prowadzenie zajęć.