Egzaminy językowe z języka angielskiego

Egzamin językowy to najlepsze potwierdzenie naszych kompetencji językowych. To miarodajny certyfikat, który przydaje się podczas szukania pracy czy aplikacji na studia za granicą. Takich egzaminów są różne rodzaje, najwięcej z nich dotyczy właśnie języka angielskiego. Jak wybrać ten najbardziej dla nas właściwy, przydatny do celu, dla którego chcemy go użyć?

Jaki mamy wybór?

Najbardziej popularne egzaminy z języka angielskiego to TOEFL (Test Of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) oraz certyfikaty Cambridge English. Ten ostatni test charakteryzuje się zróżnicowaną skalą poziomów, zgodną ze Skalą Rady Europy. Najbardziej popularnym jest FCE (poziom średniozaawansowany) oraz CAE (poziom zaawansowany).

Wybieramy egzamin językowy z angielskiego

Przy wyborze odpowiedniego egzaminu najczęściej kierujemy się celem jego zdawania oraz czasem przez jaki obowiązuje. Certyfikaty Cambridge przyznawane są do końca życia, podczas gdy TOEFL oraz IELTS obowiązują na dwa lata. Bardziej opłaca się więc zdecydować na opcję Cambridge, ale tego egzaminu możemy nie zdać i w ten sposób nie otrzymamy dyplomu. Natomiast wybierając jeden z dwóch pozostałych egzaminów zawsze otrzymamy dyplom, nawet jeśli nasz wynik będzie słaby – zostanie on po prostu umieszczony na dokumencie. Zaleca się więc, aby zdawać IELTS i TOEFL w momencie starania się o pracę za granicą, przyjęcie na studia lub otrzymanie wizy. Gdy znajomość angielskiego chcemy wpisać sobie w CV (na stałe!) lepszym rozwiązaniem będzie egzamin Cambridge.

Przebieg oraz harmonogram sesji egzaminacyjnych

Każdy egzamin weryfikuje znajomość angielskiego pod względem kompetencji związanych z czytaniem, słuchaniem, pisaniem oraz mówieniem – część ustna jest zazwyczaj sprawdzana na końcu, tego samego dnia lub w terminie wyznaczonym przez ośrodek. Czas przeznaczony na sprawdzenie każdej z umiejętności językowych jest zależny od charakteru egzaminu oraz poziomu zdającego. TOEFL jest często zdawany w trybie on-line, a certyfikat Cambridge można uzyskać zdając test w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli chodzi o częstotliwość egzaminów to TOEFL oraz IELTS można zdawać praktycznie co tydzień, podczas gdy egzamin Cambridge przebiega w sesjach wiosennych, letnich, jesiennych i zimowych, i to pod warunkiem, że zbierze się odpowiednia liczba chętnych.