Dlaczego angielski jest językiem międzynarodowym?

Co szósta osoba na świecie posługuje się językiem angielskim. Oznacza to, że angielski zna prawie miliard ludzi, zaś dla niemal 600 milionów nie jest on językiem ojczystym. Angielski jest więc językiem międzynarodowym, mimo że istnieją języki, którymi posługuje się więcej osób (np. chińskim czy hiszpańskim).

Angielski zajął miejsce łaciny, stając się drugim językiem międzynarodowym w historii świata. Dominuje on w polityce, biznesie, nauce, Internecie itd. Nauka języka angielskiego jest powszechna w szkołach na całym świecie.

Zasługa historii

Początków ekspansji języka angielskiego należy szukać w XVI-wiecznym brytyjskim kolonializmie. Przez kilka wieków Brytyjczycy decydowali o kształcie polityki i handlu począwszy od Indii, na koloniach amerykańskich skończywszy. Od połowy XVIII wieku dzięki rewolucji przemysłowej Wielka Brytania zyskała przemysłową i gospodarczą przewagę. XIX wiek przyniósł wzrost potęgi finansowej Stanów Zjednoczonych. London City i Wall Street w Nowym Jorku uznano za finansowe stolice świata.

Potęga kulturowa, potęga Internetu

W okresie powojennym angielska i amerykańska muzyka, film i sztuki piękne zaczęły wieść prym na arenie międzynarodowej. Dziś amerykańskie firmy, takie jak Microsoft, Google czy Facebook definiują kształt i język Internetu na całym świecie.

Z tych powodów angielski stał się językiem międzynarodowym. Dziś znajomość go jest tak istotna, jak umiejętność obsługi komputera. Dlatego warto skorzystać z oferty szkoły językowej, decydując się na naukę języka angielskiego, która może przybrać formę np. intensywnego kursu języka angielskiego, wakacyjnego kursu języka angielskiego itp.