Co daje certyfikat z języka obcego?

W dzisiejszych czasach posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego zdaje się być koniecznością. Dlatego warto przypomnieć, jakie korzyści daje posiadanie takiego dokumentu.

Certyfikat na uczelni

Certyfikat z języka obcego z pewnością przyda się na studiach. Na wielu uczelniach zwalnia się z zaliczeń i egzaminów końcowych studentów, którzy posiadają certyfikaty znajomości języka stanowiącego przedmiot danego lektoratu. Posiadanie certyfikatu ma także znaczenie podczas ubiegania się o możliwość wyjazdu na zagraniczne stypendium lub wymianę oraz w procesie rekrutacji na niektórych kierunkach studiów doktoranckich.

Certyfikat w pracy

Certyfikat – jako uniwersalne potwierdzenie znajomości języka obcego – to wielka szansa na zdobycie wymarzonej pracy. Adnotacja o posiadaniu go umieszczona w CV stanowi jeden z atutów, który sprawi, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Pamiętajmy jednak, że poza tymi korzyściami, certyfikat daje też satysfakcję!