Czym zajmuje się Instytut Cervantesa?

Instytut Cervantesa jest hiszpańską instytucją państwową, która ma na celu nauczanie języka i promowanie kultury Hiszpanii oraz innych krajów hispanojęzycznych za granicą. Instytut ma już 77 placówek na pięciu kontynentach, w tym również w Polsce.

Organizacja powstała w 1991 roku. Jej siedziba mieści się w Madrycie i w okolicznym Alcalá de Henares – miejscu, w którym urodził się autor słynnego Don Kichota i patron Instytutu Miguel de Cervantes. Prezesem honorowym Rady Patronackiej Instytutu Cervantesa jest sam król Hiszpanii, zaś jego przewodniczącym – szef rządu. W Warszawie Instytut działa od 1994 roku. Dziesięć lat później otwarto placówkę w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12.

Głównym zadaniem Instytutu jest organizowanie kursów językowych języka hiszpańskiego, zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych. Dla osób uczących się języka hiszpańskiego szczególnie istotny jest fakt, że Instytut Cervantesa organizuje oficjalne międzynarodowe egzaminy z języka hiszpańskiego DELE (Diploma Oficial de Español como Lengua Extranjera / Dyplom z Języka Hiszpańskiego jako Obcego). Ponadto do zadań tej organizacji należy czuwanie nad aktualizacją metodyki nauczania języka hiszpańskiego i organizowanie kursów dla nauczycieli. Instytut wspiera także działalność hispanistów oraz, co istotne dla osób uczących się (filologów i pasjonatów), udostępnia nowocześnie wyposażone biblioteki.