Czym zajmuje się Hiszpańska Akademia Królewska?

Język to dobro narodowe – z takiego założenia wychodzą Hiszpanie. Dowodem na te słowa jest Real Academia Española (RAE), czyli Hiszpańska Akademia Królewska, która zajmuje się promocją języka hiszpańskiego na świecie oraz jego regulowaniem, jeśli chodzi na przykład o zasady ortograficzne czy zapożyczenia. Główna siedziba instytucji mieści się w Madrycie. Oprócz tego RAE posiada 22 oddziały w innych krajach hispanojęzycznych.

Zarys historyczny

RAE została założona w 1713 roku na wzór Akademii della Crusca i Akademii Francuskiej. Rok później król Filip II oficjalnie zatwierdził utworzenie tej instytucji i objął ją nadzorem korony. W 1741 roku Akademia po raz pierwszy ustanowiła zasady hiszpańskiej orografii poprzez dokument o tytule Ortographía. W 1844 roku król wydał dekret, zgodnie z którym zalecenia RAE zaczęły obowiązywać jako oficjalna wersja języka. Decyzja ta objęła nie tylko Hiszpanię, ale również kraje, gdzie mówiono po hiszpańsku. Rok 1959 przyniósł reformy językowe, jakie Akademia opisała w Nuevas Normas de Prosodia y Ortografía. Od połowy ubiegłego wieku RAE współpracuje z innymi hiszpańskimi akademiami językowymi. W ten sposób w 1999 roku wspólnie zaktualizowały dokument dotyczący ortografii tego języka, a w 2010 roku – zasady dotyczące pisowni.

Kto tworzy RAE?

Członkowie Akademii są wybierani spośród wybitnych osobowości w dziedzinie sztuki i nauki. Wśród nich znajdują się głównie pisarze i inne osoby związane ze światem literatury. Nominację otrzymuje się w wyniku głosowania. Podczas obrad każdy z członków zajmuje miejsce oznaczone jedną z liter hiszpańskiego alfabetu, przy czym wyróżnia się duże i małe znaki.

Czyścić, naprawiać i uświetniać

Limpia, fija y da esplendor – tak brzmi motto Hiszpańskiej Akademii Królewskiej. Od początku istnienia zajmuje się ona wyznaczaniem standardów języka hiszpańskiego, a także dbaniem o jego czystość i poprawność. Dotychczas RAE wydała 23 słowniki, z czego ostatni w 2014 roku. Akademia dba o poprawne wprowadzanie zapożyczeń do języka, czego wynikiem jest Diccionario de Americanismos. W 2005 roku wydano Diccionario del estudiante, czyli słownik dla osób w wieku 12-18 lat. Real Academia Española promuje jedność języka hiszpańskiego, co przy mowie o tak dużym zasięgu terytorialnym nie jest łatwym zadaniem. Chociaż uważa się ją za instytucję dość konserwatywną, to jej członkowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że język się zmienia – dowodem ich postawy jest choćby dopuszczenie do użytku niektórych zapożyczeń.