Czym są Phrasal Verbs?

Gramatyka języka angielskiego jest jedną z bardziej skomplikowanych. Trudność uczącym się sprawiają nie tylko czasy gramatyczne, ale również tak zwane Phrasal Verbs, których trzeba po prostu nauczyć się na pamięć. Są one niezbędne do swobodnego i jednocześnie poprawnego posługiwania się językiem obcym. Czym są Phrasal Verbs? Dlaczego ich znajomość jest tak istotna?

Phrasal Verbs, czyli – mówiąc po polski – czasownik frazowy – to zwrot, który powstaje poprzez połączenie ze sobą czasownika z przysłówkiem bądź przyimkiem. Zdarza się również tak, że Phrasal Verbs stanowi połączenie czasownika z tymi obiema częściami mowy. Takie zestawienia mają odmienne znaczenie niż to, które nadalibyśmy pojedynczym słowom tworzącym dany Phrasal Verbs. To właśnie na tym polega trudność w nauce tej części angielskiej gramatyki. Przykłady to chociażby „turn on” – dosłownie „skręcać na”, ale w rzeczywistości oznaczające „włączać” czy „give up” – dosłownie „dać do góry”, a w rzeczywistości – „poddać się”.

Phrasal Verbs są niezastąpione w mowie potocznej. W literaturze pięknej czy naukowej Phrasal Verbs występują rzadziej. Zamiast nich spotkać można tak zwane Latinate Verbs, które mają formę bardziej oficjalną.

Każdy, kto chce bez trudu porozumiewać się w języku angielskim musi sporo czasu poświęcić właśnie na naukę Phrasal Verbs. Dzięki nim język staje się żywy, barwny, a wyrażenie wielu treści jest o wiele prostsze.