Czym różni się kurs maturalny od zwykłego kursu językowego?

korzyści kursu maturalnego
korzyści kursu maturalnego

Początek roku to doskonały moment na podjęcie decyzji o rozpoczęciu kursu językowego. Jeśli dopiero zaczynamy przygodę z językiem, niewątpliwie najlepszym wyborem będzie zwykły kurs, który stopniowo będzie prowadził nas przez labirynty językowe. A co zrobić, jeśli termin matury zbliża się nieubłaganie? Czy zwykły kurs językowy będzie równie przydatny, co kurs maturalny?

Językowy czy maturalny?

Kurs językowy pozwala swoim słuchaczom uczyć się języka od podstaw aż do poziomu zaawansowanego. Praca w niewielkich grupach uczniów pozwala w efektywny sposób opanować program nauczania przeznaczony dla poszczególnych poziomów znajomości językowej. Zwykły kurs opiera się na zajęciach mających na celu pomoc uczniom w opanowaniu gramatyki, bogatego słownictwa, umiejętności prawidłowego wysławiania się oraz ogólnego obycia językowego. 

Odmianą standardowego kursu językowego jest kurs maturalny, który ukierunkowany jest na przygotowanie maturzystów do egzaminu dojrzałości. Tego typu zajęcia poza nauką gramatyki, ortografii i umiejętnością właściwego posługiwania się językiem angielskim, skupiają szczególną uwagę na wypracowaniu ze słuchaczami nawyku uważnego rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych. Kurs maturalny oferuje swoim uczniom analizę przykładowej matury z języka angielskiego. Zadania z zakresu speakingu, listeningu czy writingu przygotowywane są z myślą o kluczu odpowiedzi, na podstawie którego maturzyści z łatwością uczą się zwracania uwagi na istotne szczegóły egzaminów.

Co robią uczniowie na zajęciach przedmaturalnych?

Celem kursu jest oczywiście przygotowanie uczniów do jak najlepszego zdania egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. Dlatego podczas zajęć ćwiczone są przede wszystkim te umiejętności, których potrzeba do uzyskania wysokiego wyniku. Każdy arkusz egzaminacyjny sprawdza wiedzę abiturienta z czterech obszarów, do których należy znajomość gramatyki, struktur leksykalnych, a także umiejętność rozumienia ze słuchu i tworzenia wypowiedzi pisemnych. Z tego względu lekcje w ramach maturalnego kursu są kompleksowe i skupiają się na ćwiczeniu wszystkich wymienionych umiejętności. Poza tym kursanci wraz z nauczycielami dokonują wspólnej analizy arkuszy egzaminacyjnych, sprawdzając stawiane w nich wymogi. Dzięki temu stają się świadomi aspektów, na które powinni w szczególności zwrócić uwagę podczas rozwiązywania arkusza.

czym różni się kurs językowy od maturalnego?
czym różni się kurs językowy od maturalnego?

Materiały wykorzystywane podczas zajęć

Kurs powstaje w oparciu o certyfikowane materiały, w tym podręczniki i ćwiczeniówki, a także arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych już matur – zarówno próbnych, jak i oficjalnych. Nauczyciele wykorzystują również zestawy maturalne opracowane przez znane i cenione wydawnictwa. Same zajęcia prowadzą lektorzy mający doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminu dojrzałości.  Zajęcia odbywają się w czasie dogodnym dla uczniów, a więc głównie popołudniami. Poziom lekcji zależy od wybranego zaawansowania egzaminu, czyli podstawy lub rozszerzenia. Warto przypomnieć, że zgodnie z klasyfikacją znajomości językowej matura podstawowa odpowiada poziomowi A2-B1, z kolei egzamin rozszerzony jest przeznaczony dla osób, które opanowały angielski na poziomie co najmniej B1-B2. 

Inne korzyści z kursu maturalnego

Nabyte umiejętności służą oczywiście nie tylko zdaniu matury, ale również przydają się w codziennych sytuacjach życiowych. Dobra znajomość języka angielskiego jest wszak często wymagana w pracy, a także stanowi nieocenioną wartość podczas pobytu za granicą. Poza tym znaczna część publikacji naukowych jest opracowana właśnie w języku angielskim – jego dobra znajomość jest zatem znacznym ułatwieniem dla osób kontynuujących naukę na studiach.

Dlaczego warto zdać maturę rozszerzoną z angielskiego?

Są uczniowie, którzy wahają się jeszcze z wyborem poziomu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Zdanie egzaminu dojrzałości z angielskiego w stopniu rozszerzonym może świadczyć o tym, że dana osoba rzeczywiście porozumiewa się płynie po angielsku, to znaczy potrafi czytać prasę i gazety w tym języku, a także radzi sobie w większości codziennych sytuacji komunikacyjnych. Taki poziom znajomości języka jest doceniany przez przyszłych pracodawców, ale też często wymaga się go do kontynuowania nauki za granicą.

Jeśli szukasz szkoły językowej w Krakowie, która poprowadzi Cię przez meandry skutecznej nauki angielskiego – zarówno przed maturą, jak i po prostu w ramach podnoszenia kwalifikacji czy zwiększania swobody w korzystaniu z tego języka, zajrzyj do oferty K&K School of English. Nasi doświadczeni lektorzy pasjonują się językiem angielskim i z pewnością zarażą Cię swoim entuzjazmem oraz podzielą się praktycznymi wskazówkami oraz wiedzą. Zapraszamy!