Czym jest gerundio w języku hiszpańskim?

gerundio w hiszpańskim
gerundio w hiszpańskim

Gerundio to imiesłów czynny, który w języku polskim odpowiada formom zakończonym na -ący, -ąca, -ące itp. W języku hiszpańskim ta forma nie jest jednak odmieniana ani przez rodzaj, ani przez liczbę. Gerundio stosuje się do opisywania czynności ciągłych, zarówno tych trwających teraz, jak i odnoszących się do przeszłości. Najczęściej gerundio jest używany w konstrukcji z czasownikiem estar w czasie teraźniejszym.

Estar + gerundio

Połączenie estar i gerundio służy dwóm celom – podkreśleniu trwania danej czynności lub jej dokonywania się w momencie mówienia. W tym pierwszym przypadku konstrukcja może odnosić się również do przeszłości, wystarczy wówczas odmienić czasownik estar w odpowiednim czasie przeszłym. Taki zabieg często służy do nakreślenia tła dla innej czynności wyrażonej za pomocą czasu Pretérito Indefinido. Natomiast konstrukcja estar + gerundio użyta w czasie teraźniejszym uwypukla to, że dana czynność właśnie się dokonuje. Takie zdania tłumaczy się z przysłówkami takimi jak „właśnie” lub „akurat”. Estar z gerundio podkreśla fakt, że dana czynność rozwijała się w czasie. Dlatego tę konstrukcję często stosuje się z czasownikami takimi jak prender (uczyć się), acostumbrar (przyzwyczajać się) czy adelgazar (chudnąć).

Jak wygląda forma gerundio?

Gerundio tworzy się poprzez usunięcie z czasownika końcówki -ar, -er lub -ir, a następnie dodanie odpowiedniej końcówki. Dla czasowników z pierwszej grupy, czyli tych zakończonych na -ar, jest to forma -ando. Dla pozostałych, czyli tych zakończonych na -er lub -ir, stosuje się końcówkę -iendo. Jeśli chodzi o wyjątki od tej zasady, to należą do nich takie czasowniki jak: ir (yendo), leer (leyendo), oir (oyendo), dormir (durmiendo), mentir (mintiendo), traer (trayendo) oraz decir (diciendo). Są to jedynie najważniejsze czasowniki nieregularne, cała lista jest nieco dłuższa.

Gerundio a czasowniki z se

Gerundio można stosować również z czasownikami zwrotnymi. Wówczas właściwy zaimek, będący odpowiednikiem polskiego „się”, może zostać umieszczony na jednej z dwóch pozycji: przed całą konstrukcją z estar lub na samym końcu jako sufiks formy gerundio. Wybierając tę drugą opcję, należy pamiętać o tym, że dla niektórych czasowników konieczne jest umieszczenie akcentu graficznego nad drugą sylabą formy imiesłowowej. Dzieje się tak ze względu na to, że dodanie formantu wydłuża słowo, a użycie akcentu pozwala zachować jego pierwotną wymowę.

gerundio na zajęciach w szkole językowej
gerundio na zajęciach w szkole językowej

Gerundio w języku hiszpańskim używanym w Ameryce Południowej – czy są jakieś różnice?

Stosowanie imiesłowu czynnego w hiszpańskojęzycznych krajach Ameryce Południowej nie różni się znacznie od sposobu użycia tej formy czasownika na Starym Kontynencie. Istnieją jednak pewne subtelności i różnice charakterystyczne dla poszczególnych krajów lub regionów. W Argentynie gerundio jest często używane w mowie potocznej w celu podkreślenia ciągłego charakteru działania, a także w opisach wydarzeń i sytuacji. Z kolei w Kolumbii ta forma czasownika służy głównie do wyrażania jednoczesnych działań. W Chile gerundio jest stosowane do tworzenia czasu teraźniejszego ciągłego, ale również może być używane do opisu tła lub podkreślania tego, że dwie czynności dzieją się w tym samym czasie.

Na jakim poziomie nauki nauczany jest gerundio?

Ze względu na to, że imiesłów czynny jest dość prostą do opanowania formą czasownikową, osoby uczące się języka hiszpańskiego poznają go już na dość wczesnym etapie nauki, a mianowicie w trakcie kursu językowego na poziomie A2. Imiesłów czynny stanowi zagadnienie gramatyczne, które najlepiej opanować przy pomocy dużej liczby ćwiczeń.

Jak nauczyć się tworzenia imiesłowu czynnego po hiszpańsku?

Żeby dobrze opanować tworzenie gerundio w języku hiszpańskim, należy postawić przede wszystkim na liczne ćwiczenia polegające na przykład na wypełnianiu luk w zdaniach. Ponadto warto stosować techniki pamięciowe, a także stworzyć sobie swój własny schemat konstruowania tej formy czasownika.

Idź na zajęcia z hiszpańskiego!

Osoby uczęszczające na kurs języka hiszpańskiego, indywidualnie lub grupowo, otrzymują od swoich nauczycieli specjalnie przygotowane materiały, które pozwalają im szybko opanować zagadnienie generowania imiesłowu czynnego. Nauka pod okiem profesjonalisty zmniejsza również ryzyko przyswojenia niepoprawnych struktur, których później ciężko jest się oduczyć. Nauczyciel zapewnia również profesjonalną pomoc w poprawianiu błędów w wypowiedziach pisemnych, a także podpowiada, z jakich źródeł wiedzy warto korzystać w nauce kolejnych struktur gramatycznych.

Gerundio (i nie tylko) w krakowskiej szkole językowej

Jeśli Twoim marzeniem jest podjęcie nauki języka hiszpańskiego, serdecznie zapraszamy Cię na lekcje w K&K School of English! Naszym konikiem jest nie tylko angielski, ale i hiszpański. Poznasz tutaj nie tylko teorię tworzenia gerundio w hiszpańskich konstrukcjach, ale i będziesz mieć możliwość wyćwiczenia ich na praktycznych przykładach i w konwersacjach. Do zobaczenia!